ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE IMPORTANCE OF SCREENING METHODS IN PREMATURE BABIES FOR CONGENITAL HYPOTHYROIDISM [SCIE]
SCIE. 1991; 2(2): 218-220

THE IMPORTANCE OF SCREENING METHODS IN PREMATURE BABIES FOR CONGENITAL HYPOTHYROIDISM

Cemil Tüzüner1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1, Ayten Çağatay1
Şişli Etfal Hastanesi II. Çocuk Kliniği, İstanbul

Congenital hypothyroidism is one of the most common endocrine disorders and early diagnosis and treatment is very important. Today newborn screening for congenital hypothyroidisim is routine in all of the advanced countries but still for the premature infants, the methods of screening for congenital hypothyroidism vary. For this reason, we have obtained blood samples within the first day of life and at the 5th day for detecting serum T3, T4 and TSH values of 26 premature infants. At the comparison of the values obtained on 1st and 5th days, T3 and T4 findings were highly meaningful but for the TSH values there were not any meaningful difference. Also, there were correlation between T3 values and gestational age, and there were correlation between T4 values and gestational age, height and birth weight. But we couldn't find any correlation between TSH values and height, birth weight and gestational age. Because of the finding that TSH values are not affected by height, birth weight, gestational age and having RDS or not, we have decided that it would be appropriate to use TSH levels as a screening test for congenital hypothyroidism for preterm babies.


PREMATÜRE BEBEKLERDE TİROİD HORMONLARININ HİPOTİROİDİ TANISINDAKİ ÖNEMLERİ

Cemil Tüzüner1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1, Ayten Çağatay1
Şişli Etfal Hastanesi II. Çocuk Kliniği, İstanbul

Çocukluk çağında en sık görülen endokrin hastalıklardan biri olan hipotiroidizmde erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bugün gelişmiş ülkelerde, tüm yeni doğanlar için hipotiroidi yönünden tarama testleri mecbur tutulmaktadır. Fakat prematürelerde, doğumsal hipotiroidi tanısında hangi laboratuvar metodunun daha iyi sonuç verdiği hakkında tam bir fikir birlikteliği bulunmamaktadır. Bu amaçla 26 prematüre bebekte kordon kanında ve yaşamın 5. gününde venöz kanda serum T3, T4, TSH düzeylerine baktık. 1. ve 5. gün T3,T4 değerleri arasında anlamlı bir fark saptarken TSH değerleri arasındaki fark anlamlı bulunmadı. Sağlıklı ve RDS'H gruplar arasında ilk gün T3 değerleri arasında anlamlı bir fark varken, 5. gün T3 değerleri ile l. ve 5. gün T4 ve TSH değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Gestasyonel yaşla T3 değerleri, boy, doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşla T4 değerleri arasında korrelasyon varken, TSH ile, boy, gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı arasında bir korrelasyon bulamadık. TSH düzeylerinin prematüre be beklerde, gestasyonel yaş, boy doğum ağırlığı ve RDS'nin olup olmamasından etkilenmemesi nedeni ile konjenital hipotiroidism tanısında tarama testi olarak kullanılmasının uygun olacağı kanısına vardık.


Cemil Tüzüner, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora, Ayten Çağatay. THE IMPORTANCE OF SCREENING METHODS IN PREMATURE BABIES FOR CONGENITAL HYPOTHYROIDISM. SCIE. 1991; 2(2): 218-220
LookUs & Online Makale