ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Non-Hodgkin lymphoma in the orbita: A case report and review of the literature [SCIE]
SCIE. 2011; 22(1): 29-34 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.49368

Non-Hodgkin lymphoma in the orbita: A case report and review of the literature

Alpaslan Mayadağlı, Mihriban Koçak, Zedef Özdemir, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Atınç Aksu
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul

Primary malignant lymphomas account for 10% of orbital tumors. Most orbital lymphomas are non-Hodgkin lymphomas. Patients are usually in their sixth or seventh decade. Orbital lymphoma is seen bilaterally in 10-15% of cases. Radiation therapy is the first treatment in these cases. In this study, the efficacy and importance of stereotactic radiotherapy for orbital involvement are discussed.

Keywords: Orbital lymphoma, stereotactic radiotherapy, CyberKnife

Orbita yerleşimli non-Hodgkin lenfoma: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Alpaslan Mayadağlı, Mihriban Koçak, Zedef Özdemir, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Atınç Aksu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Primer malign lenfomalar orbital tümörlerin %10’nunu oluşturur. Orbital lenfomalar daha çok Hodgkin dışı lenfomalardır. Genellikle yaşlı hastalarda karşımıza çıkar. Olguların %10-15’inde bilateral tutulum mevcuttur. Radyoterapi, ilk seçenek tedavi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada 68 yaşındaki orbital tutulumlu Hodgkin dışı lenfomalı olguda
stereotaktik radyoterapinin etkinliği ve önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Orbital lenfoma, stereotaktik radyoterapi, CyberKnife

Alpaslan Mayadağlı, Mihriban Koçak, Zedef Özdemir, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Atınç Aksu. Non-Hodgkin lymphoma in the orbita: A case report and review of the literature. SCIE. 2011; 22(1): 29-34

Corresponding Author: Alpaslan Mayadağlı, Türkiye
LookUs & Online Makale