ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Pulmonary Nocardiosis with Concomitant Small-Cell Lung Cancer [SCIE]
SCIE. 2016; 27(1): 71-74 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.48378

A Case of Pulmonary Nocardiosis with Concomitant Small-Cell Lung Cancer

Coşkun Doğan1, Pelin Karadağ1, Binnaz Zeynep Yıldırım1, Zuhal Tekkanat Tazegün2, Bülent Çağlar Bilgin3, Osman Kılınç2
1Kafkas University Medical Faculty Department Of Pulmonology. Kars. Turkey
2Kars State Hospital Department Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases. Kars. Turkey
3Kafkas University Medical Faculty Department Of Surgery. Kars. Turkey

Nocardia typically causes opportunistic infections in immunocompromised patients. It usually causes lesions with cavities, though mass-like lesions are also common. Despite being curable, pulmonary nocardiosis is a highly mortal disease due to difficulties in diagnosis. Presently described is a case of pulmonary nocardiosis with a mass lesion and no known immunocompromisation or history of corticosteroid use. The patient was also diagnosed with small-cell lung cancer after thorough investigation. The importance of differential diagnosis is emphasized.

Keywords: Lung cancer, pulmonary nocardiosis.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Zemininde Gelişen Pulmoner Nokardiyoz

Coşkun Doğan1, Pelin Karadağ1, Binnaz Zeynep Yıldırım1, Zuhal Tekkanat Tazegün2, Bülent Çağlar Bilgin3, Osman Kılınç2
1Kafkas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Kars. Türkiye
2Kars Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları. Kars. Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı. Kars. Türkiye

İmmünsüpressif bireylerde görülen pulmoner nokardiyoz, sıklıkla kavitasyonlar gösteren lezyonlar yapmakla birlikte akciğerde kitle benzeri görünüme de sebep olmaktadır. Spesifik tedavisi olmasına karşın tanı güçlüklerinden dolayı mortalitesi yüksektir. Bu yazıda, akciğerde kitle görünümü olan, bilinen bir bağışıklığı baskılayan hastalığı ve kortikosterodid kullanımı öyküsü olmayan ve ileri incelemeler sonucu küçük hücreli akciğer kanseri ile birlikte pulmoner nokardiyoz tanısı alan bir olgu ayırıcı tanıda hatırlanması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, akciğer nokardiyozu.

Coşkun Doğan, Pelin Karadağ, Binnaz Zeynep Yıldırım, Zuhal Tekkanat Tazegün, Bülent Çağlar Bilgin, Osman Kılınç. A Case of Pulmonary Nocardiosis with Concomitant Small-Cell Lung Cancer. SCIE. 2016; 27(1): 71-74

Corresponding Author: Coşkun Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale