ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE ROTAVIRUS INCIDENCE IN CHILDHOOD ACUTE GASTROENTERITIS AND RISK FACTORS [SCIE]
SCIE. 1993; 4(3): 387-389

THE ROTAVIRUS INCIDENCE IN CHILDHOOD ACUTE GASTROENTERITIS AND RISK FACTORS

Feza Güneş1, Semiramis Sadikoğlu1, Günnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1, Serdar Özer1, Güler Yayli1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Acute gastroenteritis is one of the most important causes of childhood death in developing countries. Rotaviruses are reported to be a major factor of the acute gastroenteritis among infants 6 to 24 months of age. In this study, we examined the rotavirus incidence and the risk factors for a period of 6 months in 107 patients 0 to 30 months of age that were being followed up with the diagnoses of acute gastroenteritis in our hospital. We found rotavirus in 36.4% of the patients and compared our results and the risk factors with literature.


SÜT ÇOCUKLARININ AKUT GASTROENTERİTLERİNDE ROTAVİRUS SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Feza Güneş1, Semiramis Sadikoğlu1, Günnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1, Serdar Özer1, Güler Yayli1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Akut gastroenterit, gelişmekte olan ülkemizde, çocukluk çağında en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biridir. Rotaviruslar, 6-24 ay arasındaki süt çocuklarında en sık görülen akut ishal etkeni olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada, 6 aylık bir dönemde hastanemizde akut gastroenterit tanısı ile izlenen, yaşları 0-30 ay arasındaki değişen toplam 107 hastada rotavirus insidansı ve bunlardaki risk faktörleri incelenmiştir. Hastaların %36.4'ünde rotavirus saptanmıştır. Bulgular ve risk faktörleri literatür ışığında karşılaştırılmıştır.


Feza Güneş, Semiramis Sadikoğlu, Günnur Tokuç, Ahmet Özgüner, Serdar Özer, Güler Yayli. THE ROTAVIRUS INCIDENCE IN CHILDHOOD ACUTE GASTROENTERITIS AND RISK FACTORS. SCIE. 1993; 4(3): 387-389
LookUs & Online Makale