ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DIAGNOSTIC METHODS OF CERVICAL INCOMPETENCY: ANALYSIS OF 26 CASES [SCIE]
SCIE. 1991; 2(2): 223-227

DIAGNOSTIC METHODS OF CERVICAL INCOMPETENCY: ANALYSIS OF 26 CASES

Fuat Demirci1, Orhan Ünal1, Umur Kuyumcuoğlu1, Mustafa Kekovali1, Erkut Attar1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Cervical incompetence is characterized by recurrent abortions in the second trimester of pregnancy without pain, contractions of bleeding and is generally accompanied by rupture or protrusion of the fetal membranes into the vagina. An exact method has not been invented to make a diagnosis of cervical incompetence. In this study the benefit of auxiliary test for the patients who has had a cervical ceclage during their antecedent pregnancy have been investigated. The practical value of these methods for the diagnosis of cervical incompetence has been discussed. For this reason, the patients who have had cervical cerclage between the years of 1985-1990 have been invited to hospital. 26 of the invited patients tested by Hegar test and by the traction test with a Foley catheter balloon. Histerosalpingography has been done. It has been revealed that 86.4% of the tested patients has had cervical incompetence. Wideness of corporo-istmic angle and dilated internal os has been confirmed by histerosalpingography. Consequently, for the diagnosis of cervical incompetence using of hegar test alone is a valuable method as much as the others. To evaluate statement of cervix and connection of cervix with corpus uteri and for detection of anomalies, histerosalpingography is emphasized as a valuable method before pregnancy.


SERVİKAL YETMEZLİKTE TANI YÖNTEMLERİ: 26 OLGU ANALİZİ

Fuat Demirci1, Orhan Ünal1, Umur Kuyumcuoğlu1, Mustafa Kekovali1, Erkut Attar1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Servikal yetmezlik, gebeliğin ikinci trimesterinde ağrısız ve kanamasız olarak tekrar eden düşüklerle ve genellikle membranların vajene doğru uzaması veya rüptüre olması ile karakterizedir. Servikal yetmezlik tanısını koyduracak kesin bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Bu yazıda önceki gebeliklerinde serklaj uygulanmış ve gebeliği sonuçlanmış olgularda yardımcı tanı yöntemlerinin yapılmasındaki yarar araştırılırdı. Servikal yetmezliğin tanısında pratikte ne derece değerli olduğu tartışıldı. Bu amaçla 1985-1990 yılları arasında serklaj uygulanmış olgulardan çağrımıza uyarak başvuran 26 olguya Hegar testi, Foley sonda ile traksiyon testi ve histerosalpinografi uygulandı. Testlerin %84.6 olguda servikal yetmezliğin tanısını doğruladığını histerosalpinografide de korporoistmik açının ortadan kalkmaya başladığı ve anatomik internal os'un normalden daha geniş olduğu görüldü. Sonuçta Hegar testinin lamda tek başına diğer testler kadar değerli olduğu görülmüştür. Histerosalpinografi de serviksin durumunu, uterus korpusu ile ilişkisini ve anomanileri göstermesi bakımından gebelik öncesi dönemde gerekli yardımcı tanı yöntemi olarak önemini vurgulamıştır.


Fuat Demirci, Orhan Ünal, Umur Kuyumcuoğlu, Mustafa Kekovali, Erkut Attar. DIAGNOSTIC METHODS OF CERVICAL INCOMPETENCY: ANALYSIS OF 26 CASES. SCIE. 1991; 2(2): 223-227
LookUs & Online Makale