ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE THERAPY OF HYPERTENSIVE CRISIS WITH SUBLINGUAL CAPTOPRIL [SCIE]
SCIE. 1994; 5(3): 480-482

THE THERAPY OF HYPERTENSIVE CRISIS WITH SUBLINGUAL CAPTOPRIL

Rahmi Irmak1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

We evaluated the efficacy and safety of sublingual captopril as an acute hypertensive therapy in 20 patients with hypertansive crisis. Twenty patients (mean age 54 years) presenting with hypertensive crisis were studied. The patients dissolved one 25 mg tablet of captopril under the tongue. The patients' blood pressure and heart rates were measured in the sitting position before and at 5,10,15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 105 and 120 minutes after drug administration. Blood pressure began to decline in five minutes after captopril administration. Mean time of maximal reduction was within 30 minutes. This effect was maintained over two hours. The results of our study indicate that sublingual captopril has no side effects and is an effective drug in patients with hypertensive crisis.


SUBLİNGUAL CAPTOPRİL İLE HİPERTANSİF KRİZ TEDAVİSİ

Rahmi Irmak1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Hipertansif krizli 20 hastada sublingual captoprilin etkisini ve güvenirliğini araştırdık. Yaş ortalaması 54 olan hipertansif krizli 20 hasta incelendi. Hastalar 25 mg captoprili tablet olarak dil altında emerek aldılar. Hastaların kan basıncı ve kalp atım hızı ilaç vermeden önce ve ilaç verdikten sonra 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 105 ve 120. dakikalarda oturur pozisyonda ölçüldü. Kan basıncı ilk 5 dakikadan itibaren düşmeye başladı. Ortalama maksimal düşme ilk 30 dakika içinde oluştu. Bu etki 2 saat boyunca devam etti, kalp hızında değişme olmadı. Bizim incelememizin sonuçları gösterdi ki sublingual captopril hipertansif kriz tedavisinde etkili ve güvenlidir, hiçbir yan etkisi yoktur.


Rahmi Irmak, Ali Yayla. THE THERAPY OF HYPERTENSIVE CRISIS WITH SUBLINGUAL CAPTOPRIL. SCIE. 1994; 5(3): 480-482
LookUs & Online Makale