ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [SCIE]
SCIE. 1998; 9(4): 718-719

DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - III: LAKTİK ASİDOZ

Birsel Kavaklı1, Mehmet Sargin1, Mahmut Gümüş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul


Birsel Kavaklı, Mehmet Sargin, Mahmut Gümüş. DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - III: LAKTİK ASİDOZ. SCIE. 1998; 9(4): 718-719
LookUs & Online Makale