ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [SCIE]
SCIE. 1998; 9(4): 714-717

DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - II: HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR NONKETOTİK KOMA

Birsel Kavaklı1, Mehmet Sargın1, Mahmut Gümüş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul


Birsel Kavaklı, Mehmet Sargın, Mahmut Gümüş. DİABETES MELLİTUS'UN AKUT METABOLİK KOMPLİKASYONLARI - II: HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR NONKETOTİK KOMA. SCIE. 1998; 9(4): 714-717
LookUs & Online Makale