ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
SCIE: 17 (3)

Volume: 17  Issue: 3 - 2006

RESEARCH ARTICLE
1.Our Treatment Results And Complıcatıons In Glottıc Laryngeal Cancer
Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara
Pages 117 - 122 (1385 accesses)

2.Pseudoexfolıatıon In Eyes Wıth Retınal Venous Occlusıve Dıseases
Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan
Pages 123 - 126 (1297 accesses)

3.Evaluatıon Of The Cases Wıth Prımary Immunodefıcıency
Gülay Çiler Erdağ, Hazım Alper Gürsu, Ayça Vitrinel, Tuğba Giray, Ayça Gül, Yasemin Akın
Pages 127 - 131 (1471 accesses)

4.The Prognostıc Factors Influencıng The Overall Survıval In Patıents Wıth Endometrıal Cancer
Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara
Pages 132 - 136 (1785 accesses)

CASE REPORT
5.Cystıc Lymphangıomatosıs Mımıckıng Hydatıd Cyst: Case Report
Gülay Dalkılıç, Nimet Süslü, Sibel Şensu, Aylin Ege Gül, Turgay Erginel, Engin Baştürk, Ali Alıcı, Selahattin Vural
Pages 137 - 140 (1827 accesses)

6.The Analysıs Of Three Patıents Wıth Enterocutaneous Fıstulas Due To Crohn’s Dısease
Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen
Pages 141 - 146 (1700 accesses)

7.Anesthetıc Management Of A Patıent Wıth Proteın S Defıcıency In Electıve Hysterectomy: Case Report
Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan
Pages 147 - 149 (1427 accesses)

8.Pulmonary Sequestratıon: Case Report
Recep Demirhan, İrfan Sancaklı, Dilek Yavuzer, Tamer Kuzucuoğlu
Pages 150 - 155 (2194 accesses)

REVIEW
9.Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Şenay Korkmaz, Özlem Yetişgen, Zuhal Arıkan
Pages 156 - 161 (1389 accesses)
Abstract | Full Text PDF

10.Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopinin Yeri
Recep Demirhan
Pages 162 - 165 (1262 accesses)
Abstract | Full Text PDF

LookUs & Online Makale