ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome Complicated by Lung Cancer [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 132-135 | DOI: 10.14744/scie.2018.99815

Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome Complicated by Lung Cancer

Nesrin Kıral Gürbüz, Saadet Akkuş, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan
Department of Chest Diseases, Health Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome (CPFE) is a rare disease characterized by emphysema in the upper lobes of the lung and fibrosis in the lower lobes. CPFE is an important risk factor for lung cancer (LC). Although CPFE might increase the risk of LC, the prevalence of CPFE in patients with LC and the incidence of LC in patients with CPFE are unknown. LC in patients with CPFE (LC-CPFE) is associated with poor survival outcomes. The aim of this study was to present a case with CPFE to draw attention to the possibility that it may be accompanied by LC.

Keywords: Emphysema, lung cancer, pulmonary fibrosis; prognosis.

Akciğer Kanseri ile Komplike Olan Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizem Sendromu

Nesrin Kıral Gürbüz, Saadet Akkuş, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu (KPFA) akciğerin üst loblarında amfizem ve alt loblarında fibrozis ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. KPFA, akciğer kanseri için önemli bir risk faktörüdür. KPFA, akciğer kanseri riskini artırabilmesine rağmen, akciğer kanserli hastalarda KPFA prevalansı ve KPFA’lı hastalarda akciğer kanseri insidansı bilinmemektedir. KPFA’lı hastalarda akciğer kanserinin daha kötü prognoza sahip olduğu belirtilmektedir. Biz, KPFA’ya akciğer kanserinin eşlik edebileceğine dikkat çekmek için olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, amfizem, prognoz; pulmoner fibrozis.

Nesrin Kıral Gürbüz, Saadet Akkuş, Banu Salepçi, Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan. Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome Complicated by Lung Cancer. SCIE. 2018; 29(2): 132-135

Corresponding Author: Nesrin Kıral Gürbüz, Türkiye
LookUs & Online Makale