ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The most common patient-related factors in hip dislocations following total hip replacement [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-96977 | DOI: 10.14744/scie.2018.96977

The most common patient-related factors in hip dislocations following total hip replacement

Tansel Mutlu1, Ali Ramazan Benli2
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Karabuk University, Karabuk, Turkey
2Health Manager Of Kayseri, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Hip dislocation following total hip replacement is an unavoidable complication preserving stability. The aim of this study was to determine in which positions dislocation develops and to thereby be of guidance on the subject of precautions to be taken.
METHODS: An examination was made of 26 patients with the development of hip dislocation following THA between 2009 and 2018. 7 of 26 patients had been operated in our own clinic. The patients comprised 16 (62%) females and 10 (38%) males. After correction of luxation, patients were evaluated with the Harris Hip Scores. Placement of the prosthesis components, findings of loosening, acetabular cup size and prosthesis type were examined radiographically.
RESULTS: The mean HHS was determined as 83.1±4.6. In 8 (30.7%) patients, the hip component was used with femoral head diameter 36mm and in 18 (69.3%) 28mm, and the difference was statistically significant (p<0.0216). In all patients the applications were made with uncemented, prosthesis with screws.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Following total hip replacement, dislocations can occur in patients with no evident risk of dislocation. Patient education with periodic reminders about the dislocation positions of the hip determined after total hip replacement could be considered to be an effective way of reducing the risk of hip dislocation.

Keywords: Hip dislocation, total hip arthroplasty, prosthesis

Total kalça replasmanı sonrası kalça çıkıklarında en sık hasta kaynaklı durumlar

Tansel Mutlu1, Ali Ramazan Benli2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Karabük
2Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalça çıkığı total kalça replasmanından sonra kaçınılamayan ve sürekliğini koruyan bir komplikasyondur. Çalışmanın amacı çıkığın meydana geldiği pozisyonlara yönelik tespitlerde bulunularak önlem alma konusunda yol gösterici olmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2009-2018 yılları arasında total kalça replasmanı yapılmış ve kalça çıkığı gelişmiş 26 hasta incelenerek yapıldı. Hastalardan 7 tanesi kendi kliniğimizde opere edilmişti, 16 sı kadın 10 u erkekti. Luksasyon düzeltilmesinden sonraki Harris kalça skoru (HKS) incelendi. Röntgenografi ile protez komponentlerinin yerleşimleri, gevşeme bulguları, asetabuler cup boyutları ve protez cinsi incelendi.
BULGULAR: Ortalama HKS 81,28±4,31 idi. 8 (%30,7 ) kalçada 36 mm, 18 (%69,3) kalçada ise 28 mm çaplı femoral baş kullanılmıştı, istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark vardı (p<0,0216). Tüm hastalar vidalı sementsiz protez uygulamaları vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TKP sonrası, çıkık riski belirgin olmayan hastalarda da çıkık gelişebilmektedir. Bu hastaların eklem çıkıkları günlük rutin yaşamaları sırasında meydana geldiği, çıkık sırasında önlem almadıkları ve bir kısım hastanın çıkık için alınması gereken önlemleri hatırlamadıkları belirlenmiştir. TKP sonrası tespit edilen kalçanın çıkma pozisyonları için eğitimin verilmesi ve periyodik olarak devam ettirilmesi sonucu kalça çıkık riskinin etkin bir şekilde azalabileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalça çıkığı, Total kalça artroplastisi, protezCorresponding Author: Tansel Mutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale