ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Massive fecal impaction with megarectum formation: A case report [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-96720 | DOI: 10.14744/scie.2019.96720

Massive fecal impaction with megarectum formation: A case report

Osman Erdoğan1, Zafer Teke1, Murat Aba2, İsmail Cem Eray2
1Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of Surgical Oncology, Adana, Turkey
2Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adana, Turkey

Fecal impaction occurs because of hardened fecal matter retained in the colorectum which cannot be evacuated by peristaltic activity Fecal impaction commonly occurs among nursing home residents, patients with neurological deficit, psychiatric disease or renal failure. Fecal impaction is usually treated by manual disimpaction, enemas and laxatives. Laparotomy is required only in the presence of complications. We herein report a case of a massive fecal impaction with megarectum in a 62-year-old woman who presented with large bowel obstruction. The aim of this report is to give a brief review of this entity and discuss the treatment options for these cases.

Keywords: Constipation, Fecal impaction, Megarectum, Mechanical bowel obstruction

Masif fekal impaksiyona bağlı gelişen megarektum: Olgu sunumu

Osman Erdoğan1, Zafer Teke1, Murat Aba2, İsmail Cem Eray2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

Fekal impaksiyon, kolon ve rektumda birikip normal peristaltik aktivite ile boşaltılamayan sertleşmiş fekal muhteviyat nedeniyle oluşur. Fekal impaksiyon, huzurevi sakinleri, nörolojik bozukluğu olan hastalar, psikiyatri hastaları veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalar arasında sık görülür. Fekal impaksiyon, genellikle parmakla boşaltma, lavman ve müshillerle tedavi edilir. Laparotomi sadece komplikasyonlar ortaya çıkınca gereklidir. Biz burada kalın barsak obstrüksiyonu bulgularıyla başvuran 62 yaşında bir kadın hastada megarektuma sebep olan masif fekal impaksiyon olgusunu sunuyoruz. Bu çalışmanın amacı, bu klinik durumu kısaca gözden geçirmek ve bu vakaların tedavi seçeneklerini irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Kabızlık, Fekal impaksiyon, Megarektum, Mekanik barsak obstrüksiyonuCorresponding Author: Osman Erdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale