ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-79188 | DOI: 10.14744/scie.2018.79188

A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome

Niyazi Altıntoprak1, Kübra Murzoğlu Altıntoprak2, Furkan Keskin3, Öner Çelik1
1Maltepe University Medical Faculty Hospital, Ear Nose Thorat Department, Istanbul
2Maltepe University Medical Faculty Hospital, Radiology Department, Istanbul
3Maltepe University Medical Faculty, Term 5 Student, Istanbul

The nontraumatic subluxation of the atlantoaxial joint also called Grisel’s syndrome is rarely seen in the pediatric population after nasopharyngeal inflammation or otolaryngologic surgery. Patients are usually between 5 and 12 years old and there is no gender difference. In patients who had painful torticollis after an upper air way infection or various otolaryngologic surgery, the Grisel’s syndrome should be suspected. The most important factor affecting the prognosis is early diagnosis and treatment. Early diagnosis not only allows for conservative treatment but also it prevents permanent neck deformity and the development of severe neurological deficit and morbidity due to extensive surgical procedures. Otolaryngologists should be aware of this rare but potentially serious condition.

Keywords: Grisel's syndrome, torticollis, atlantoaxial subluxation

Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Grisel Sendromu

Niyazi Altıntoprak1, Kübra Murzoğlu Altıntoprak2, Furkan Keskin3, Öner Çelik1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 5 Öğrencisi, İstanbul

Grisel sendromu olarak da adlandırılan non travmatik atlantoaksiyel subluksasyon otolaringolojik cerrahi ve nazofarengeal inflamasyon sonrasında nadir olarak pediyatrik popülasyonda görülür. Hastalar genellikle 5-12 yaş araalığındadır ve cinsiyet farkı yoktur. Üst solunum yolu enfeksiyonu veya çeşitli otolaringolojik cerrahi sonrasında ağrılı tortikolis bulunan hastalarda Grisel sendromundan şüphelenilmelidir. Prognozu etkileyen en önemli faktör erken tanı ve tedavidir. Erken tanı konservatif tedaviye olanak vermesinin yanında kalıcı boyun deformitesini, ciddi nörolojik defisit gelişmesini ve geniş cerrahi prosedürlere bağlı morbidite gelişimini de önlemektedir. Otolaringologlar nadir fakat potansiyel olarak ciddi olan bu durumun farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Grisel sendromu, tortikolis, atlantoaksiyel subluksasyonCorresponding Author: Niyazi Altıntoprak, Türkiye
LookUs & Online Makale