ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A Rare Cause of Acute Abdomen: Stump Appendicitis after Laparoscopic Appendectomy [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 184-186 | DOI: 10.14744/scie.2020.74946

A Rare Cause of Acute Abdomen: Stump Appendicitis after Laparoscopic Appendectomy

Serdar Aslan1, Mehmet Cihat Özek2
1Department of Radiology, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Turkey
2Department of General Surgery, Turhal State Hospital, Tokat, Turkey

Stump appendicitis is a rare complication of an appendiceal inflammation after an incomplete appendectomy. Diagnosis of stump appendicitis in patients who have a history of appendectomy and presenting with acute abdomen is frequently overlooked. Imaging methods are of great importance in diagnosis. In this case report, we aimed to present the imaging and operation findings of stump appendicitis with a history of right lower quadrant pain for two days and a history of laparoscopic appendectomy three months ago. The patient was discharged uneventfully following a stump appendectomy.

Keywords: Acute abdomen, appendectomy; stump appendicitis.

Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Laparoskopik Apendektomi Sonrası Gelişen Güdük Apandisit

Serdar Aslan1, Mehmet Cihat Özek2
1Radyoloji Bölümü, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Giresun, Türkiye
2Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Turhal Devlet Hastanesi, Tokat, Türkiye

Güdük apandisit inkomplet apendektomi sonrası geriye kalan apendiksin enflamasyonu sonrası görülen nadir bir komplikasyondur. Apendektomi öyküsü olan ve akut karın tablosu ile başvuran olgularda güdük apandisit tanısı sıklıkla gözden kaçmaktadır. Görüntüleme yöntemleri tanıda büyük önem taşımaktadır. Biz bu olgu sunumumuzda iki gündür devam eden sağ alt kadran ağrısı ile acil servise başvuran ve üç ay önce laparoskopik apendektomi öyküsü olan güdük apandisit olgusunun görüntüleme ve operasyon bulgularını sunmayı amaçladık. Hasta, yapılan güdük apendektomi sonrasında sorunsuz taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, apendektomi; güdük apandisit.

Serdar Aslan, Mehmet Cihat Özek. A Rare Cause of Acute Abdomen: Stump Appendicitis after Laparoscopic Appendectomy. SCIE. 2020; 31(2): 184-186

Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale