ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Is it Higher in Bronchiectasis than in COPD? [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 86-93 | DOI: 10.14744/scie.2018.54254

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Is it Higher in Bronchiectasis than in COPD?

Pakize Sucu, Zuhal Karakurt, Sinem Gungor, Emine Aksoy, Eylem Tuncay, Ilim Irmak, Nezihe Ciftaslan Goksenoglu, Meltem Coban Agca, Ipek Ozmen, Gokay Gungor
Department of Chest Diseases, Health Sciences University, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: There are similarities in the symptoms and attacks of bronchiectasis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Chronic systemic inflammation in COPD and destructive pulmonary inflammation in bronchiectasis lead to increases in inflammatory markers. The presence of peripheral blood eosinophil (PBE)(>2%) and the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) affect the type of attack and the treatment approach. The aim of this study was to investigate differences in inflammatory markers and the presence of PBE in COPD and bronchiectasis.
METHODS: A retrospective, cross-sectional study of patients diagnosed in 2014 with bronchiectasis (J47.0-ICD) or COPD (J44.0-J44.9-ICD) at the inpatient or outpatient clinics of a chest disease hospital was performed. Patients with cancer, hematological disease, renal disease, or COPD with bronchiectasis were excluded. Demographic details and the C-reactive protein (CRP) levels were recorded, and the NLR was calculated. The study groups were then sub-classified according to PBE.
RESULTS: In all, 2664 patients (outpatient bronchiectasis: n=1024, outpatient COPD: 775; inpatient bronchiectasis: n=180, inpatient COPD n=685) were included. The NLR was significantly lower in the bronchiectasis group. The median CRP level was lower in those with
bronchiectasis than in the COPD inpatien group. The PBE values in the bronchiectasis and COPD inpatient groups was 24% and 40%, respectively and 18% and 40% in outpatient groups, respectively. The NLR in patients with PBE was lower than that observed in noneosinophilic patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inflammatory markers were lower in patients with bronchiectasis than in those with COPD. Continuous anti-inflammatory treatment may be recommended for patients with COPD. NLR and PBE may be able to indicate the nature of advisable treatment in further studies.

Keywords: Bronchiectasis, chronic obstructive pulmonary disease, inflammatory markers, neutrophil-tolymphocyte ratio.

Nötrofil Lenfosit Oranı: Bronşektazide KOAH’dan Daha mı Yüksektir?

Pakize Sucu, Zuhal Karakurt, Sinem Gungor, Emine Aksoy, Eylem Tuncay, Ilim Irmak, Nezihe Ciftaslan Goksenoglu, Meltem Coban Agca, Ipek Ozmen, Gokay Gungor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bronşektazi ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) semptom ve ataklarda benzerlik gösterir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kronik sistemik enflamasyon ve broşiektazide yıkıcı pulmoner enflamasyon, enflamatuvar belirteçlerin artmasına neden olur. Periferik kan eozinofili (PKE) (>%2) ve nötrofil lenfosit oranı (NLO) atak tipi ve tedavi yaklaşımını belirlemede etkilidir. Bu çalışmada, enflamatuvar belirteçlerin farklılıkları ve KOAH ve bronşektazide PKE varlığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük kesitsel bu çalışmada 2014 yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinde poliklinikte ve yatırılarak tedavi edilen bronşektazi (ICD J47.0) ve KOAH (ICD J.44.0-44.9) hastaları değerlendirildi. Kanser, hematolojik ve renal bozukluklar, bronşektazi ile beraber KOAH olan olgular dışlandı. Hemogram değerleri olanlar çalışmaya dahil edildi, demografik özellikleri, C-reaktif protein (CRP) kaydedildi, NLO hesaplandı. Çalışma grupları PKE’ye göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 2664 hasta alındı (bronşektazi n=1204, bronşektazi yatan hasta=180; KOAH=685). Bronşektazi grubunda NLR anlamlı olarak daha düşüktü. C-reaktif protein, yatan hasta grubunda KOAH’dan daha düşüktü. Bronşektazi ve KOAH hastalarında yatan ve ayaktan hasta gruplarında eozinofil oranı sırasıyla %24, %40 ve %18, %40 idi. Periferik kan eozinofili hastalarında NLO değerleri eozinofilik olmayan hastalardan daha düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bronşektazide, enflamatuvar belirteçler KOAH hastalarından daha düşük saptandı. Bu durum, KOAH için sürekli anti-enflamatuvar tedavi kullanımı açısıdan önemlidir. Nötrofil lenfosit oranı ve PKE ile ilgili ileride yapılacak çalışmalar tedavinin doğasını gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, enflamatuvar belirteçler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı; netrofil lenfosit oranı.

Pakize Sucu, Zuhal Karakurt, Sinem Gungor, Emine Aksoy, Eylem Tuncay, Ilim Irmak, Nezihe Ciftaslan Goksenoglu, Meltem Coban Agca, Ipek Ozmen, Gokay Gungor. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: Is it Higher in Bronchiectasis than in COPD?. SCIE. 2018; 29(2): 86-93

Corresponding Author: Zuhal Karakurt, Türkiye
LookUs & Online Makale