ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Right and Wrong Approaches To Colorectal Anastomotic Strictures: When? Which Technique? [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-41636 | DOI: 10.14744/scie.2018.41636

Right and Wrong Approaches To Colorectal Anastomotic Strictures: When? Which Technique?

Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Şeker, Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
Department Of General Surgery, S.b.university Dr.lutfi Kirdar Kartal Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this present study we aimed to describe efficiency of endoscopic ballon and bougie dilatation techniques in patients received low antarior resection + ileostomy.
METHODS: 167 patients underwent low anterior resection and ileostomy due to rectal cancer between July 2014-December 2017 were included in our study. 19 (%11.4) cases with anastomose stenosis were retrospectively evaluated. Two groups were randomized according to their dilatation time. Group 1; Patients receiced dilatation within the first three months postoperatively, Group 2; Cases received dilatation after three months. Demographic data, dilatation techniques, number of dilatations, level of stenosis, success rate and stoma closure times were evaluated.
RESULTS: In group 1 mean number of requirement for dilatation was 1.8 (1-3), whereas in Group 2 this number was 3.8 (2-5). Success rate was % 100 in group 1 and % 66.6 in Group 2. Statistically significant requirement for dilatation and success rate between two groups was detected (p=0,022,0,028).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe dilatation techniques should be applied within three months after the surgeries for cases with stenotic anastomoses. Risk of strictures and number of repeated dilatations will decrease and success rates will significantly increase.

Keywords: Colorectal, anastomosis, stricture, dilatation

Kolorektal Anastomoz Darlıklarına Yaklaşımda Doğrular ve Yanlışlar: Ne Zaman?, Hangi Teknik?

Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Şeker, Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Low anterior rezeksiyon(LAR)+saptırıcı ileostomi yaptığımız hastalarda gelişen anastomoz darlıklarına uyguladığımız erken ve geç dönem endoskopik balon ve buji dilatasyon tekniklerinin başarısını irdelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde rektum tümörü nedeniyle 167 hastaya LAR+saptırıcı ileostomi yapıldı. Anastomoz darlığı gelişen 19 (%11.4) hastanın kayıtları geriye dönük olarak irdelendi. Postoperatif 3.aya kadar ilk dilatasyon uygulanan hastalar (Grup 1) ve 3. aydan daha geç dilatasyon uygulananlar (Grup 2) şeklinde iki gruba ayrılarak, hastaların demografik bulguları, dilatasyon teknikleri, dilatasyon uygulama sayıları, darlık seviyeleri, başarı oranları ve stoma kapatılma süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Grup 1’de ortalama 1.8 (1-3) kez dilatasyon gereksinimi olurken, Grup 2’de 3.8 (2-5) kez dilatasyon gereksinimi oldu. Grup 1’de dilatasyon uygulananlarda başarı oranı %100 iken, Grup 2’ de %66.6 idi. Her iki grup arasında sırasıyla dilatasyon gereksinimi ve başarısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,022,0,028).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda anastomoz darlıklarında ameliyat sonrası ilk 3 ay içinde yapılan dilatasyon işlemlerinin striktür riskini düşüreceği buna bağlı olarak da dilatasyon tekrar sayısını azaltacağı ve dilatasyon başarı oranlarını artıracağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal, anastomoz, darlık, dilatasyonCorresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale