ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Synovial Osteocondromatosis in Metacarpophalengeal Joint: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 155-158 | DOI: 10.14744/scie.2017.25744

Synovial Osteocondromatosis in Metacarpophalengeal Joint: A Case Report

Çiğdem Arifoğlu Karaman, Aylin Sarı, Ali Eroğlu
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenköy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey

Synovial osteochondromatosis is a benign metaplasia involving the synovial membrane, bursas, and tendon sheaths. In the literature, involvement of the hand joints is not common. Pain, swelling, and limitation of movement in the affected joints can be seen, as well as joint locking in the advanced stages of the disease. Diagnosis is usually made using imaging methods. Accurate diagnosis and follow-up of such cases are important due to the risk of malignant degeneration.

Keywords: Hand, magnetic resonance imaging, metacarpophalangeal, osteochondromatosis.

Metakarpofalengeal Eklemde Görülen Sinovyal Osteokondromatozis: Bir Olgu Sunumu

Çiğdem Arifoğlu Karaman, Aylin Sarı, Ali Eroğlu
Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Sinovyal osteokondromatozis sinovyal membran, bursa ve tendon kılıflarını tutan benign bir metaplazidir. Literatürde el küçük eklemlerinin tutulumuna sık rastlanmamaktadır. Tutulan eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı, ilerleyen dönemlerde kilitlenmeler yapabilir. Tanısı genellikle görüntüleme yöntemleri ile konulmaktadır. Malign transformasyon riski açısından bu tür olguların tanısı ve takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: El, manyetik rezonans görüntüleme, metakarpofalangeal, osteokondromatozis.

Çiğdem Arifoğlu Karaman, Aylin Sarı, Ali Eroğlu. Synovial Osteocondromatosis in Metacarpophalengeal Joint: A Case Report. SCIE. 2017; 28(2): 155-158

Corresponding Author: Aylin Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale