ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Gains Related to Pulmonary Rehabilitation will Continue in the First Month Following Rehabilitation or not? [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 38-42 | DOI: 10.14744/scie.2018.25238

The Gains Related to Pulmonary Rehabilitation will Continue in the First Month Following Rehabilitation or not?

İpek Özmen1, Elif Yıldırım1, Meral Karakış2, Rüya Aydın2, Murat Öztürk2
1Department of Chest Diseases, Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonary Rehabilitation Unit, Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) admitted to the pulmonary rehabilitation (PR) program may lose their post-PR gains over time. In this study, we aimed to investigate whether the gains after PR continued in the first month following PR.

METHODS: Patients with COPD who completed the PR program were evaluated retrospectively. The incremental shuttle walking test (ISWT) was used to measure the exercise capacity. In PR, patients were trained in strengthening exercises, cycling, walking band, and respiratory exercises in the presence of physiotherapist 2 days a week for a total of 8 weeks. After PR, patients were asked to record their exercise status each day into an exercise log.

RESULTS: A total of 35 patients with COPD (mean age 64±8 years) participated in the study. There was a significant increase in the exercise capacity at the ISWT before and after PR (0.001) and the first month after the PR (p=0.001). In the St. George’s Respiratory Questionnaire, a significant improvement was observed before and after PR and at the first-month follow-up (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: An increased exercise capacity and the quality of life provided by PR in COPD patients continue in the early post-PR period, when patients continue to exert with behavioral changes in their daily lives.

Keywords: COPD, exercise capacity; pulmonary rehabilitation; quality of life.

Pulmoner Rehabilitasyona Bağlı Kazanımlar İlk Ayda da Devam Eder Mi?

İpek Özmen1, Elif Yıldırım1, Meral Karakış2, Rüya Aydın2, Murat Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi,göğüs Hastalıkları,i̇stanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniveristesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi,i̇stanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner rehabilitasyon (PR) programına kabul edilen kronik obstrüktik akciğer hastaları (KOAH) PR sonrası kazanımlarını zamanla kaybedebilirler. Bu çalışmada, PR sonrası kazanımların PR sonrası ilk ayda devam edip etmediğini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: PR programını tamamlayan ve birinci ay takip kontrollerine katılan KOAH hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Egzersiz kapasitesini ölçmek için artan hızda mekik yürüme testi (AHMYT) kullanıldı. Sekiz haftalık PR programında haftada 2 gün fizyoterapist eşliğinde güçlendirme egzersizleri, bisiklet, yürüme bandı ve solunum egzersiz eğitimi verildi. PR sonrası hastaların egzersiz durumlarını bir egzersiz günlüğüne kaydetmeleri istendi.

BULGULAR: Toplam 35 KOAH hastası (ortalama yaş 644) çalışmaya alındı. PR sonrası (p=0.001) ve PR’dan 1 ay sonraki AHMYT’de egzersiz kapasitesinde anlamlı artış saptandı (p=0.001). PR sonrası ve 1. ay kontrolünde St. George solunum anketinde de anlamlı düzelme izlendi (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: KOAH hastalarında PR tarafından sağlanan egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesindeki kazanımlar, PR sonrası dönemde, hastaların günlük yaşamlarında davranış değişiklikleri ile devam ettirdikleri zaman devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz kapasitesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı; pulmoner rehabilitasyon; yaşam kalitesi.

İpek Özmen, Elif Yıldırım, Meral Karakış, Rüya Aydın, Murat Öztürk. The Gains Related to Pulmonary Rehabilitation will Continue in the First Month Following Rehabilitation or not?. SCIE. 2019; 30(1): 38-42

Corresponding Author: İpek Özmen, Türkiye
LookUs & Online Makale