ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Fetal Neuroblastoma: Prenatal Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 184-186 | DOI: 10.14744/scie.2019.18189

Fetal Neuroblastoma: Prenatal Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings

Serdar Aslan1, Mesut Ozturk2, Meltem Ceyhan Bilgici2, Dilek Saglam3, Handan Celik4, Ayhan Dagdemir5
1Department of Radiology, Turhal State Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3Department of Radiology, Malatya Traning and Research Hospital, Malatya, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
5Department of Pediatric Oncology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

Neuroblastomas are the second most common type of neonatal tumor originating from embryonic nerve cells. It constitutes 20% of all fetal tumors and is incidentally detected on routine ultrasonography (US). Magnetic resonance imaging (MRI) plays a complementary role to US when diagnosis is difficult. In the absence of poor prognostic factors, treatment is not recommended during the prenatal and neonatal periods, and follow-up imaging is considered sufficient. In this case report, we present the US and MRI findings of a fetal neuroblastoma detected in the 25th week of pregnancy in the left fetal adrenal gland.

Keywords: Fetus, Magnetic resonance imaging, Neuroblastoma, Prenatal diagnosis, Ultrasonography

Fetal Nöroblastom; Prenatal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Serdar Aslan1, Mesut Ozturk2, Meltem Ceyhan Bilgici2, Dilek Saglam3, Handan Celik4, Ayhan Dagdemir5
1Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Turhal, Tokat, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Malatya Egitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Dogum Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Nöroblastom embriyonik sinir hücresi kaynaklı neonatal dönemin ikinci en sık görülen tümörüdür. Fetal tümörlerin %20’sini oluşturur ve rutin ultrasonografilerde (US) tesadüfen saptanır. US ile tanıda güçlük yaşanması durumunda manyetik rezonans görüntüleme (MRG), US’yi tamamlayıcı rol oynamaktadır. Kötü prognostik faktörlerin olmadığı durumda prenatal ve neonatal dönemde tedavi önerilmez, görüntülemeler ile takip yeterli olmaktadır. Biz bu olgu sunumunda sol fetal adrenal bezde gebeliğin 25. haftasında saptanan fetal nöroblastomun US ve MRG bulgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Fetüs, Manyetik rezonans görüntüleme, Nöroblastom, Prenatal tanı, Ultrasonografi

Serdar Aslan, Mesut Ozturk, Meltem Ceyhan Bilgici, Dilek Saglam, Handan Celik, Ayhan Dagdemir. Fetal Neuroblastoma: Prenatal Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings. SCIE. 2019; 30(2): 184-186

Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale