ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Silicosis and urinary analysis [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-07379 | DOI: 10.14744/scie.2018.07379

Silicosis and urinary analysis

Hilal Altinoz1, Gulcin Kantarci2, Zehra Eren2, Cengiz Celikkalkan3, Veli Goylusun3, Birsen Ocakli1
1Sureyyapasa Thoracic Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital
2Yeditepe University Faculty of Medicine Nephrology Department
3Istanbul Occupational Disease Hospital Pulmonology Department

INTRODUCTION: Occupational exposure to silica is known to be associated with renal diseases since 40 years but currently there is no information about the kidney functions of the silicosis patients in Turkey.
METHODS: In this study we examined the kidney functions and urinary test results of all the silicosis patients diagnosed in Istanbul Occupational Disease Hospital during the period of 01.03.2011 and 31.05.2011 and we searched for the death rate of the patients in May 2014.
RESULTS: Denim sand blasters and glass sandblasting workers were found to have urinary pathology more frequently.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The urinary test and renal function evaluation of the patients who are exposed to silica should not be neglected. Although the urinary pathology is shown, not to be affect three year mortality in silicotic patients, we believe that in the long run this may lead to renal nephropathies and premature deaths especially in the denim sandblasters and glass sand blasters.

Keywords: Silicosis, nephropathy, mortality, urine

Silikozis ve idrar analizi

Hilal Altinoz1, Gulcin Kantarci2, Zehra Eren2, Cengiz Celikkalkan3, Veli Goylusun3, Birsen Ocakli1
1SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakülesi Nefroloji Bölümü
3İstanbul meslek Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Mesleki silika maruziyetinin böbrek hastalıklarıyla ilişkisi yaklaşık 40 yıldır biliniyor fakat halen Türkiye'deki silikoz hastalarının böbrek fonksiyonları hakkında bir verimiz yok.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde 01.03.2011 ve 31.05.2011 tarihleri arasında tanısı konmuş tüm silikoz hastalarının böbrek fonksiyonları ve idrar tahlillerini inceledik ve Mayıs 2014’te mortalitelerine baktık.
BULGULAR: Kot kumlama ve cam kumlama işçilerinde daha sık idrar patolojisi mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Silikaya maruz kalan hastalarda idrar analizi ve böbrek fonksiyon analizi ihmal edilmemelidir. Silikotik hastalarda idrar testi bozukluğunun, üç yıllık mortaliteyi etkilemediğinin gösterilmiş olmasına rağmen uzun dönemde, özellikle kot kumlama ve cam kumlama işçilerinde böbrek fonksiyon bozukluğu ve erken ölümlere yol açabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Silikoz, nefropati, mortalite, idrarCorresponding Author: Hilal Altinoz, Türkiye
LookUs & Online Makale