ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A multidimensional Approach to Clinical Quality [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 362-369 | DOI: 10.14744/scie.2019.04274

A multidimensional Approach to Clinical Quality

Tunçay Palteki
Biruni University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Quality improvement studies have come to the forefront to eliminate the failure rates related to patient safety. The concept of quality in healthcare needs to be viewed from a broader perspective. The dimensions of healthcare quality have been tried to be expressed by many institutions and authors from different perspectives. A multidimensional approach to clinical quality aims to develop a more comprehensive perspective regarding the prevention of medical errors. Many factors, such as evidence-based practices, working environment, teamwork and the infrastructure of information technologies, are effective in the clinical quality process. Evidence-based medicine is a systematic approach for physicians to make decisions based on the best available evidence, combined with their own experience and patient characteristics and choices. The main purpose of evidence-based medical practices is to ensure that clinical decisions are made based on the best scientific evidence of the time. Starting with the formation of an appropriate question related to the problem, the process from the evaluation of the performance of the evidence-based practice consists of several steps. In this article, clinical quality is tried to be examined with all of its processes.

Keywords: Clinical quality, evidence-based medicine; medical error.

Klinik Kaliteye Çok Boyutlu Yaklaşım

Tunçay Palteki
Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Hasta güvenliği ile ilişkili bu başarısızlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak geçmişten günümüze kalite iyileştirme çalışmaları ön plana çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite kavramına geniş bir perspektiften bakmak gerekmektedir. Sağlık hizmet kalitesinin boyutları birçok kurum ve yazar tarafından farklı bakış açıları ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Çok boyutlu klinik kalite yaklaşımı ile tıbbi hataların önlenmesine yönelik daha kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Klinik kalite sürecinde; kanıta dayalı uygulamalar, çalışma ortamı, ekip çalışması, bilişim alt yapısı gibi birçok unsur etkilidir. Kanıta dayalı tıp, hekimlerin kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında, kendi deneyimleri ve hastanın özellikleri ve seçimleriyle birleştirerek vermesi için belirlenen sistematik bir yaklaşımdır. Kanıta dayalı tıp uygulamalarının temel amacı, klinik kararların zamanın en iyi bilimsel kanıtları ile alınmasını sağlamaktır. Problemle ilişkili uygun bir soru oluşturulması ile başlayarak kanıta dayalı uygulamanın performansının değerlendirilmesine kadar giden süreç çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. Bu makalede klinik kalite tüm süreçleri ile irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp, klinik kalite; tıbbi hata.

Tunçay Palteki. A multidimensional Approach to Clinical Quality. SCIE. 2019; 30(4): 362-369

Corresponding Author: Tunçay Palteki, Türkiye
LookUs & Online Makale