ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The use of ischemia modified albumin in emergency surgery [SCIE]
SCIE. 2012; 23(2): 106-109 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.94809

The use of ischemia modified albumin in emergency surgery

Hüseyin Kadıoğlu, Levent Kaptanoğlu
Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Ischemia modified albumin became available in late 1990’s and is usually applied in coronary ischemia. IMA usage in early ischemia led us to hypothesize that IMA could be used to treat acute appendicitis, incarcerated hernia, mesenteric ischemia.

Keywords: Acute appandicitis, incarcerated hernia, ischemia modified albumin

İskemik modifiye albüminin acil cerrahide kullanımı

Hüseyin Kadıoğlu, Levent Kaptanoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

İskemik modifiye albümin 1990’lı yılların sonunda tanımlanmış ve koroner iskemide kullanılan bir moleküldür. İskemide erken dönemde kullanılabilir olması akut apandisit, boğulmuş fıtıklar, mezenterik iskemi gibi hastalılarda da kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, inkarsere fıtık, iskemik modifiye albumin

Hüseyin Kadıoğlu, Levent Kaptanoğlu. The use of ischemia modified albumin in emergency surgery. SCIE. 2012; 23(2): 106-109

Corresponding Author: Hüseyin Kadıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale