ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion [SCIE]
SCIE. 2012; 23(3): 158-160 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.87587

Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion

Murat Tutanç1, Servet Yel2, Ayfer Gözü2, Aydın Ece2, Mehmet Boşnak3
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Diyarbakır, Turkey
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Gaziantep, Turkey

Vitamin D intoxication in an infant has serious consequences attributable to acute hypercalcemia, dehydration, neurologic disorder and subsequent hypercalcuria/nephrocalcinosis. We present the case of a previously healthy, 6-month-old infant with resistant hypercalcemia from an unconscious overdose with vitamin D supplement. Short-term intravenous infusion of pamidronate treatment effectively corrected serum calcium levels without complications. The dose of vitamin D should be carefully determined in order to avoid vitamin D intoxication and it's complications. Public health measures should be undertaken to prevent drug consumption without prescription that may be dangerous, especially for children.

Keywords: Infant, vitamin D, intoxication

Pamidronat infüzyonu ile tedavi edilen D vitamini zehirlenmesi

Murat Tutanç1, Servet Yel2, Ayfer Gözü2, Aydın Ece2, Mehmet Boşnak3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep

D vitamini intoksikasyonunun akut olarak hiperkalsemi, dehidratasyon, nörolojik bozukluk, kronik olarak da hiperkalsüri/nefrokalsinozis gibi ciddi sonuçları vardır. Daha önce sağlıklı olan, bilinçsiz bir aşırı doz D vitamini takviyesi ile tedaviye dirençli hiperkalsemili 6 aylık erkek bebek olgusu sunuldu. Kısa süreli intravenöz infüzyon pamidronat tedavisi uygulanarak komplikasyon olmaksızın serum kalsiyum düzeyleri düzeltildi. D vitamini intoksikasyonundan ve komplikasyonlarından kaçınılması için D vitamini dozu dikkatli hesaplanmalıdır. Ayrıca, çocuklar için zararlı olabilecek ilaçların reçetesiz satılmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfant, vitamin-D, zehirlenme

Murat Tutanç, Servet Yel, Ayfer Gözü, Aydın Ece, Mehmet Boşnak. Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion. SCIE. 2012; 23(3): 158-160

Corresponding Author: Murat Tutanç, Türkiye
LookUs & Online Makale