ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Cyst of tunica albuginea: A case report [SCIE]
SCIE. 2008; 19(1): 40-43

Cyst of tunica albuginea: A case report

Metin İshak Öztürk, Orhan Koca, Abdullah İlktaç
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Urology 2, Istanbul, Turkey

Testicular and extratesticular masses can be determined in the scrotal sac. Although cysts of the tunica albuginea are usually incidental findings, patients may present with pain, swelling and firm pinhead-sized mass. These cysts are thought to be of mesothelial origin. We report a case of a 57-year-old man who presented with left scrotal mass.

Keywords: Scrotal mass, tunica albuginea, cysts of tunica albuginea

Tunica albuginea kisti: Olgu sunumu

Metin İshak Öztürk, Orhan Koca, Abdullah İlktaç
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İstanbul

Skrotal kese içinde testiküler ve ekstratestiküler kitleler saptanabilir. Tunica albuginea kistleri genelde insidental saptanmalarına rağmen hastalar ağrı, şişlik ve iğne başı büyüklüğünde sert bir kitle ile başvurabilirler. Bu kistlerin mezotelyal orijinli oldukları düşünülmektedir. Sol skrotal kitle ile başvuran 57 yaşında erkek hasta olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Skrotal kitle, tunica albuginea, tunica albuginea kisti

Metin İshak Öztürk, Orhan Koca, Abdullah İlktaç. Cyst of tunica albuginea: A case report. SCIE. 2008; 19(1): 40-43

Corresponding Author: Orhan Koca, Türkiye
LookUs & Online Makale