ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Anesthesia for Moyamoya Disease: Case report [SCIE]
SCIE. 2009; 20(3): 142-145

Anesthesia for Moyamoya Disease: Case report

Hakan Erkal, Elif Atar Gaygusuz, Feriha Temizel, Yaman Özyurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, İstanbul, Turkey

Moyamoya disease is a condition that results from bilateral stenosis or obstruction of the intracranial arteries at the base of the brain. Patients exhibit ischemic symptoms, and medical treatment and vascular reconstruction are the therapy choices. Surgical treatment for Moyamoya disease is often complicated by cerebral ischemia, so the goal in perioperative management is to maintain the balance between oxygen supply and demand in the brain. In this case report, we discuss the anesthetic management of an 53-year-old male patient with Moyamoya disease who was operated because of right inguinal hernia.

Keywords: Anesthesia, spinal anesthesia, Moyamoya disease

Moyamoya hastalığında anestezi: Olgu sunumu

Hakan Erkal, Elif Atar Gaygusuz, Feriha Temizel, Yaman Özyurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Moyamoya hastalığı beynin tabanındaki intrakraniyal arterlerin bilateral stenoz ve obstrüksiyonuna bağlı oluşan bir durumdur. Hastalarda iskemik semptomlar görülür, medikal tedavi ve vasküler rekonstrüksiyon tedavi seçenekleridir. Moyamoya hastalığının cerrahi tedavisi sırasında serebral iskemi sıkça gelişebilecek bir komplikasyondur. Perioperatif yaklaşımda hedef, beyne oksijen sunumu ve kullanımı arasındaki dengeyi sağlamaktır. Bu olgu sunumunda 53 yaşında Moyamoya hastalığı olan, sağ inguinal herni nedeniyle ameliyat edilen hastanın anestetik yaklaşımını tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, spinal anestezi, Moyamoya hastalığı

Hakan Erkal, Elif Atar Gaygusuz, Feriha Temizel, Yaman Özyurt. Anesthesia for Moyamoya Disease: Case report. SCIE. 2009; 20(3): 142-145

Corresponding Author: Feriha Temizel, Türkiye
LookUs & Online Makale