ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
RETROSPECTIVE EXAMINATION OF HEAD TRAUMA PATIENTS HOSPITALIZED IN OUR INTENSIVE CARE UNIT [SCIE]
SCIE. 1997; 8(1): 625-627

RETROSPECTIVE EXAMINATION OF HEAD TRAUMA PATIENTS HOSPITALIZED IN OUR INTENSIVE CARE UNIT

Hatem Doğu1, İsmail Kati1, Necati Ormanci1, Sedat Dalbayrak1, Melihan Geliş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi

Head trauma is the most frequent reason of death under age of 45 in developed countries. We examined the files of head trauma patients hospitalized in our intensive care unit (ICU) retrospectively. According to datum we obtained from 209 files the most frequent reason of head traumas are traffic accidents. Our trial shows that initial Glasgow Coma Score, existence of cranial mass lesions, the localization and number of mass lesions effects mortality and morbidity. We conclude that developments in patient transport systems, appropriate initial intervention at the trauma-site, increase of equipment and staff of ICU and increase of the number of specific head-trauma ICU will decrease mortality rates of head trauma.

Keywords: HEAD TRAUMA, GLASGOW CONTA SCORE

REANIMASYON SERVİSİMİZE YATAN KAFA TRAVMASI HASTALARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

Hatem Doğu1, İsmail Kati1, Necati Ormanci1, Sedat Dalbayrak1, Melihan Geliş1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi

Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altında görülen ölümlerin en sık nedeni kafa travmalarıdır. Biz de reanimasyon servisine yatırılan kafa travmalı hastaların retrospektif bir değerlendirmesini yaptık. İncelediğimiz 209 dosyadan elde ettiğimiz verilere göre kafa travmalarının en sık nedeni trafik kazalarıdır. Çalışmamız sonuçlarına göre gelişteki Glasgow koma skor (GKS) değeri, hastada kitle lezyonunun bulunması, kitle lezyonunun yeri ve birden fazla olması mortaliteyi ve morbiditeyi etkilemektedir. Hasta tasıma sisteminin gelişmesi, travma yerinde uygun ilk müdahalenin yapılması, reanimasyon servislerindeki donanımın arttırılması ve sadece kafa travmaları ile ilgilenen reanimasyon servislerinin ve reanimatörlerin artması ile mortalite oranlarının düşeceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: KAFA TRAVMASI, GLASGOW KOMA SKOR

Hatem Doğu, İsmail Kati, Necati Ormanci, Sedat Dalbayrak, Melihan Geliş. RETROSPECTIVE EXAMINATION OF HEAD TRAUMA PATIENTS HOSPITALIZED IN OUR INTENSIVE CARE UNIT. SCIE. 1997; 8(1): 625-627
LookUs & Online Makale