ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE EFFECTS OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS ON RESPIRATORY FUNCTION TESTS IN PATIENTS WITH MILD AND MODERATE HYPERTENSION [SCIE]
SCIE. 1993; 4(3): 390-392

THE EFFECTS OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS ON RESPIRATORY FUNCTION TESTS IN PATIENTS WITH MILD AND MODERATE HYPERTENSION

Nevzat Bayar1, Reha Baran1, Leyla Yağci1
SSK Paşabahçe Hastanesi

This study is performed in order to determine the effects of calcium channel blockers on FVC, FEV1,FEV1/FVC values. Twenty patients (11 males, 9 females; ranging 36-70 years of age) with COPD and mild to moderate hypertension in the absence of injury of target organ and concomitant pulmonary disease were included in the study. Patients were divided into two groups according to drugs used. The first group included 10 patients (5 males, 5 females; ranging 36-68 years) received verapamil. The latter included 10 patients (6 males, 4 females; ranging 36-68 years) received nicardipine. After one free week, patients were subjected to spirometric tesis and started therapy according to their groups. There were no statistically significant differences between FVC, FEV1, FEV1/FVC values before and after therapy (p<0.05). We found that drugs did not affect FVC, FEV1 FEV1/FVC. We concluded that calcium channel blockers can be used safely in mild and moderate hypertensive patients with obstructive bronchopathies.


HAFİF VE ORTA DERECELİ HİPERTANSİYONDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Nevzat Bayar1, Reha Baran1, Leyla Yağci1
SSK Paşabahçe Hastanesi

Bu çalışma, kalsiyum kanal blokerlerinin solunum fonksiyon testlerinden FVC, FEV1, FEV1/FVC (Tiffenaeu) değerlerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Hafif ve orta derecede hipertansiyonlu, hedef organ harabiyeti olmayan ve KOAH dışında ek pulmoner hastalığı olmayan, yaşlan 36-70 arasında 11 erkek ve 9 kadın, toplam 20 hasta çalışmaya alındı. Hastalar uygulanan ilaca göre 2 gruba ayrıldı, 1.grup: Verapamil uygulanan 36-70 yaş arası 5'i erkek 5'i kadın, toplam 10 hasta 2.grup: Nicardipin uygulanan 36-68 yaş arası 6'sı erkek 4'ü kadın, toplanı 10 hastadan oluşuyordu. Hastalara bir haftalık dinlenme döneminden sonra spirometrik test uygulandı ve grubuna göre ilaç başlandı. 4 haftalık ilaç kullanımından sonra spirometrik test tekrarlandı ve çalışma sonlandırıldı. Her iki grupta da ilaç kullanım öncesi ve sonrasına ait FVC, FEV1, FEVı/FVC değerleri ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel önemi olmadığı bulundu (p<0.05). Kullanılan ilaçların solunum fonksiyon testlerinden FVC, FEVı/FVC'i etkilemediği tespit edildi. Böylelikle kalsiyum kanal blokerlerinin hafif ve orta dereceli hipertansiyonla obstrüktif bronkopatili hastalarda güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.


Nevzat Bayar, Reha Baran, Leyla Yağci. THE EFFECTS OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS ON RESPIRATORY FUNCTION TESTS IN PATIENTS WITH MILD AND MODERATE HYPERTENSION. SCIE. 1993; 4(3): 390-392
LookUs & Online Makale