ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
EFFECTS OF PARITY ON OSTEOPOROSIS IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD [SCIE]
SCIE. 1993; 4(3): 403-406

EFFECTS OF PARITY ON OSTEOPOROSIS IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD

Mesut Ünsal1, Orhan Ünal1, Sedat Varol1, Turgut Göksoy1, Arzu Ergen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

In our study we compared the bone mineral density levels of the groups. The first group (Group A) consisted of 91 patients, who had a parity of 5 and more, while the second group (Group B) included 830 patients, who had a parity of 4 or less or more. In group A the mean age was significantly higher than group B (p<0.05). These two groups were compared in terms of whole body, lumbal spine and femoral neck bone mineral density levels. in whole body measurement group the mean age was significantly higher and whole body bone mineral density levels were significantly lower in group A when compared with group B (p<0.05). When comparing these two groups in terms of age, lumbal spine 2-4 mineral density (L2-4KMD) values, femoral neck bone mineral density (FBKMD) values no significant difference could be found (p>0.05). Possible effects of parity and lactation history on bone mineral density levels were discussed.


PARİTENİN MENAPOZDA OSTEOPOROZ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Mesut Ünsal1, Orhan Ünal1, Sedat Varol1, Turgut Göksoy1, Arzu Ergen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Çalışmamızda beş ve üstünde canlı doğum yapan 31 hasta ve dört ve altında doğum yapan, artı hiç doğum yapmayan 830 hastadaki kemik mineral dansite (KMD) değerleri incelendi. Multipar grubunda yaş ortalaması doğum yapmamış ve 4 ile altında doğum yapmış gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Bu iki grubun tüm vücut, vertebra ve femur boynu kemik mineral dansite ölçümleri açısından karşılaştırdığımızda; tüm vücut ölçümü yapılan hastalarda multipar grubun yaş ortalaması doğum yapmamış veya 4 ve altında doğum yapmış gruptan anlamlı olarak daha yüksek, tüm vücut kemik mineral dansite (TVKMD) değerleri ise anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.05). Dört üstü doğum yapmış hastalar ile doğurmamış ve dört ve altında doğum yapmış hastalar vertebra ve femur boynu ölçümleri açısından değerlendirildiğinde yaş, lumbal 2-4 kemik mineral dansitesi (L2-4KMD), femur boynu kemik mineral dansitesi (FBKMD) değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p<0.05). Gebelik ve laktasyonun kemik mineral dansitesi üzerine olası etkileri tartışıldı.


Mesut Ünsal, Orhan Ünal, Sedat Varol, Turgut Göksoy, Arzu Ergen. EFFECTS OF PARITY ON OSTEOPOROSIS IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD. SCIE. 1993; 4(3): 403-406
LookUs & Online Makale