ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH [SCIE]
SCIE. 1994; 5(3): 489-490

REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Lokman Eldem1, Necmi Kurt1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Forty-four patients were treated with Dick method, an extraperitoneal double stranded suture technique in the repair of the incisional hernias. The patients were followed about 58 months. Relapse was seen in only one of them (%2.3). Mortality rate was zero (%0). In conclusion, Dick Method has advantages in the incisional hernia repairing; it obviates the opening of the peritoneum, it provides usefulness in all types of the suture lines and all types of defects and is also cost-effective for the patient.


DİCK YÖNTEMİ İLE İNSİZYONEL HERNİLERİN ONARIMI

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Lokman Eldem1, Necmi Kurt1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Ekstraperitoneal, iki katlı fasya takviyesi diye tanımlanabilen "Dick Yöntemi" ile 44 olguda insizyonel herni onarımı yapıldı. Ortalama 58 ay takip edilen olguların bir tanesinde (%2,3) nüks görüldü. Mortalite yoktu. Peritonu açmama, her tip keside ve her büyüklükte defekte uygulanabilmesi, maliyet yükü getirmemesi ve teknik güçlüğünün olmaması gibi avantajlara sahip Dick yöntemi'nin, insizyonel herni onarımında etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.


Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Lokman Eldem, Necmi Kurt, Faik Çelik, Mustafa Gülmen. REPAIR OF INCISIONAL HERNIAS WITH. SCIE. 1994; 5(3): 489-490
LookUs & Online Makale