ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Two Cases of Breast Cancer Presenting Primarily with Skin Metastasis [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 151-154 | DOI: 10.14744/scie.2017.54771

Two Cases of Breast Cancer Presenting Primarily with Skin Metastasis

Ezgi Aktaş Karabay1, Aslı Aksu Çerman1, İlknur Kıvanç Altunay1, Özben Yalçın2
1Department of Dermatology and Venereology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Cutaneous metastases represent 2% of all metastases. Although rare in clinical practice, cutaneous metastases are important in that they indicate a poor prognosis for the disease. Cutaneous metastases are usually symptoms of advanced internal malignancies, and rarely, they may be the first clinical manifestation of an unknown internal neoplasm. Here we report 2 previously undiagnosed patients who presented at a dermatology outpatient clinic with firm, ulcerated lesions on the skin as the first sign of breast carcinoma. Skin metastases of internal malignancies should be considered in the differential diagnosis in cases with atypical nodules on the skin.

Keywords: Breast cancer, metastasis, nodule.

Deri Metastazları İle Bulgu Veren İki Meme Kanseri Olgusu

Ezgi Aktaş Karabay1, Aslı Aksu Çerman1, İlknur Kıvanç Altunay1, Özben Yalçın2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği,İstanbul

Kutanöz metastazlar tüm metastazların yaklaşık %2’sini oluştururlar. Klinikte oldukça nadir olarak görülseler de hastalıkta kötü prognoz göstergesi olmaları kutanöz metastazlara önem kazandırır. Kutanöz metastazlar genellikle ilerlemiş kanserlerin bulgusu olmakla beraber nadiren tanısı konmamış internal malignitenin ilk bulgusu olabilirler. Burada, daha önce tanı almamış, ilk bulgu olarak meme derisinde sertlik ve yara şikayetiyle dermatoloji polikliniğine başvuran ve meme kanseri tanısı konan iki olgu sunuldu. Deride atipik lezyonlarla başvuran hastalarda iç organ malignitelerinin metastazları da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, metastaz, nodül.

Ezgi Aktaş Karabay, Aslı Aksu Çerman, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın. Two Cases of Breast Cancer Presenting Primarily with Skin Metastasis. SCIE. 2017; 28(2): 151-154

Corresponding Author: Ezgi Aktaş Karabay, Türkiye
LookUs & Online Makale