ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A CASE OF GIANOTTI-CROSTI SYNDROME [SCIE]
SCIE. 1993; 4(3): 407-409

A CASE OF GIANOTTI-CROSTI SYNDROME

Ahmet Özgüner1, Nadir Girit1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

A distinctive erythematous papular rash with a peculiar distribution on the limbs and face of afflicted children was described in 1955 by Gianotti. Hepatitis B and many other infections can be accepted as an etiologic agent. In some cases no etiologic agent is found. It always resolves spontaneously in a few weeks. A 2.5 year-old boy had a cutaneous eruption morphologically identical with the Gianotti-Crosti Syndrome. We couldn't find any etiologic agent in our case in which HBsAg was negative.


BİR GİANOTTİ-CROSTİ SENDROMU OLGUSU

Ahmet Özgüner1, Nadir Girit1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği

Çocuklarda ekstremite ve yüzde özel bir dağılım gösteren eritematöz papüler döküntülü hastalık 1955'de Gianotti tarafından tanımlandı. Biyolojisinde Hepatit B ve birçok enfeksiyon etkeninin rolü vardır. Hiçbir etyolojinin saptanmadığı idyopatik vakalarda mevcuttur. Daima birkaç haftada kendi kendine iyileşme gösterir. 25 yaşındaki erkek hastamızda Gianotti-Crosti sendromunun morfolojik özelliklerini gösteren cilt erüpsiyonlan vardı. HBsAg (-) olan hastamızda herhangi bir etyoloji saptanamadı.


Ahmet Özgüner, Nadir Girit. A CASE OF GIANOTTI-CROSTI SYNDROME. SCIE. 1993; 4(3): 407-409
LookUs & Online Makale