ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Pediatric colchicine poisoning followed in the intensive care unit: Case report [SCIE]
SCIE. 2009; 20(3): 151-153

Pediatric colchicine poisoning followed in the intensive care unit: Case report

Elif Atar Gaygusuz, Tamer Kuzucuoğlu, Emre Yücel, Tuğba Karaman, Hatice Yılmaz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, İstanbul, Turkey

Colchicum poisoning is not common but very important because of life-threatening symptoms. In this case, we aimed to present a one-year-old female patient who was brought to emergency service for following and treatment because of colchicum poisoning. The patient was taken to the intensive care unit (ICU) for follow-up and
treatment. She received symptomatic treatment in the ICU, and was transferred to the pediatric clinic service due to normalization of laboratory values on the sixth day.

Keywords: Colchium, poisoning, pediatric

Yoğun bakım ünitesinde pediatrik kolşisin zehirlenmesi: Olgu sunumu

Elif Atar Gaygusuz, Tamer Kuzucuoğlu, Emre Yücel, Tuğba Karaman, Hatice Yılmaz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Kolşisin intoksikasyonu sık görülmemekle birlikte hayatı tehdit edici semptomlara yol açması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu yazıda, kolşisin intoksikasyonu nedeniyle acile getirilen ve takip ve tedavi amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan 1 yaşında kız hasta sunuldu. Yoğun bakım şartlarında semptomatik tedavi uygulanan hasta yatışının 6. gününde hemodinamik ve biyokimyasal parametrelerinin normale dönmesi üzerine pediatri kliniğine devredildi.

Anahtar Kelimeler: Kolşisin, intoksikasyon, pediatrik

Elif Atar Gaygusuz, Tamer Kuzucuoğlu, Emre Yücel, Tuğba Karaman, Hatice Yılmaz. Pediatric colchicine poisoning followed in the intensive care unit: Case report. SCIE. 2009; 20(3): 151-153

Corresponding Author: Elif Atar Gaygusuz, Türkiye
LookUs & Online Makale