ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE CONTRIBUTION OF COMBINED HISTOCHEMISTRY IN IDENTIFYING GANGLION CELLS IN COLONIC NEURONAL PATHOLOGIES [SCIE]
SCIE. 1993; 4(3): 401-402

THE CONTRIBUTION OF COMBINED HISTOCHEMISTRY IN IDENTIFYING GANGLION CELLS IN COLONIC NEURONAL PATHOLOGIES

Duygu Düşmez1, Aydın Sav1, Gülsün Ekicioğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji A.B.D.

It is known that using conventional methods, other than immunohistochemistry, in clinical pathologic diagnosis of Hirschsprung's disease (H.D.)-a problem in pediatric surgical pathology - is difficult. We planned to use combined histochemical techniques Cresyl violet, (C. V.), Toluidine blue (T. B.), Modified Methyl Green Pyronine (Mod MGP) in order to demonstrate ganglion cells in colonic mucosa. We retrospectively reviewed biopsy specimens of those diagnosed as H.D. [n=3 (negative control)], normal colonic mucosa, espectedly with normal innervation [n=3 (positive control)] and Neuronal Intestinol Dysplasia (N. I. D.) [n=1 (test group)]. If we consider that each stain gives a profile of every each cell type sensitively but not specifically, then they can be used in combination with H+E stain ganglion cell identification. Although these particular histochemical methods are not neuron spesific, they can be preferred because of their high accuracy rate whenever they are used in a single blind modality fashion and can be recommended because of their cheapness and availability.


KOLONİK NÖRONAL PATOLOJİLERDE GANGLİON HÜCRE TANINMASINDA KOMBİNE HİSTOKİMYANIN KATKİSİ

Duygu Düşmez1, Aydın Sav1, Gülsün Ekicioğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji A.B.D.

Pediatrik Patolojide karşımıza problem olarak çıkan Hirschprung hastalığının klinik ve patolojik tanısında immünhistokimya dışında konvansiyonel tetkiklerin sınırlı olduğu bilinmektedir. Kolonik mukozada ganglion hücresi göstermek için kombine histokimya tekniği kullanımı planlandı. Bunun için konvansiyonel histokimya tekniklerinden Cresyl Fast Violet (CV), Toluidine Blue (TB) Modifiye Methyl Gren Pyronin seçildi. Marmara Ünivesitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD'ye gelen retrospektif yedi olgu; pozitif kontrol (n=3), negatif kontrol (n=3: Hirschprung Hastalığı, rektal anatomik aganglionis) ve bir test (Nöronal intestinal Displazi) seçildi. Her boyanın aya hücreleri boyadığı gözönüne alındığında bu bistokimyasal yöntemlerin kombine kullanımları ile H+E boyası birlikte değerlendirildiğinde ortak küme yaklaşımı ile nöron tanımında kullanılabileceği düşünüldü. Bu histokimyasal yöntemler nöron spesifik olmamakla birlikte, l- Kombine kullanıldıklarında, 2- Tek kör (H+E tanısı bilinmeksizin) yüksek sensitiviteleri ve ucuzluğu nedeniyle nöron tanınmasında önerilecek bir yöntem olabilirler.


Duygu Düşmez, Aydın Sav, Gülsün Ekicioğlu. THE CONTRIBUTION OF COMBINED HISTOCHEMISTRY IN IDENTIFYING GANGLION CELLS IN COLONIC NEURONAL PATHOLOGIES. SCIE. 1993; 4(3): 401-402
LookUs & Online Makale