ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A Rare Tumor of the Lung: Sarcomatoid Carcinoma [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 135-138 | DOI: 10.14744/scie.2017.27482

A Rare Tumor of the Lung: Sarcomatoid Carcinoma

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Benan Çağlayan1, Banu Salepçi1, Seda Beyhan Sağmen1, Ali Fidan1, Şermin Kökten Çoban2
1Department of Chest Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Sarcomatoid carcinoma of the lung is a rare, poorly differentiated, low-grade carcinoma in the non-small cell lung cancer (NSCLC) group. It is a very aggressive tumor; the 5-year survival rate in patients with sarcomatoid carcinoma does not exceed 20%. There are a limited number of retrospective screenings of sarcomatoid carcinoma cases and case reports in the literature. The diagnosis, treatment, and prognostic features of sarcomatoid carcinoma are not well known compared with other NSCLCs. However, studies of sarcomatoid carcinoma have demonstrated that the prognosis is poor and response to standard chemotherapy treatment is not as good as seen with other NSCLCs. Presently described is a rare case diagnosed by thoracic ultrasonography-guided transthoracic biopsy.

Keywords: Lung cancer, sarcomatoid carcinoma, ultrasonography.

Akciğerin Nadir Görülen Bir Tümörü: Sarkomatoid Karsinom

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert1, Benan Çağlayan1, Banu Salepçi1, Seda Beyhan Sağmen1, Ali Fidan1, Şermin Kökten Çoban2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği - İstanbul -Türki̇ye.
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği - İstanbul -Türki̇ye.

Akciğerin sarkomatoid karsinomları küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) sınıfında nadir görülen, az diferansiye karsinomlardır. Oldukça agresif seyirli olan sarkomatoid karsinomlarda 5 yıllık sağ kalım oranı %20’yi geçmemektedir. Literatürde çoğunlukla olgu bildirimleri ve sınırlı sayıda olguların retrospektif taranması şeklinde çalışmalar olan sarkomatoid karsinomların bu yüzden tanı, tedavi ve prognostik özellikleri akciğerin diğer KHDAK’lerine kıyasla az bilinir. Yapılan çalışmar sarkomatid karsinomların akciğerin diğer KHDAK’lerine kıyasla kötü prognozlu ve standart kemoterapi tedavilerine yanıtının kötü olduğunu göstermiştir. Olgumuz nadir görülmesi ve tanısı torasik ultrasonografi (USG) rehberliğinde trans torasik biyopsi (TTB) ile konulmasından dolayı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, sarkomatoid kanser, ultrasonografi

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Banu Salepçi, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Şermin Kökten Çoban. A Rare Tumor of the Lung: Sarcomatoid Carcinoma. SCIE. 2017; 28(2): 135-138

Corresponding Author: Coşkun Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale