ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A Case of Microscopic Polyangiitis [SCIE]
SCIE. 2016; 27(1): 83-87 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.10693

A Case of Microscopic Polyangiitis

Tuğba Arslan Küçük1, Sevda Şener Cömert2, Serap Diktaş Tahtasakal2, Şener Küçük3, Ekrem Orbay1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Research And Training Hospital, Department Of Family Medicine
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Research And Training Hospital, Department Of Chest Diseases
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Research And Training Hospital, Department Of Plastic,reconstructive And Aesthetic Surgery

Microscopic polyangiitis (MPA) is a necrotizing vasculitis involving the small vessels without granulomatous inflammation. Most MPA presents with renal and pulmonary involvement. The present case was an occurrence of elevated anti-myeloperoxidase anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies (p-ANCA) microscopic polyangiitis with renopulmonary syndrome in a patient who presented with progressive cough, dyspnea, and renal failure.

Keywords: Hemoptysis, microscopic polyangiitis, p-ANCA, pneumonia; renopulmonary syndrome.

Mikroskopik Polianjitis Olgusu

Tuğba Arslan Küçük1, Sevda Şener Cömert2, Serap Diktaş Tahtasakal2, Şener Küçük3, Ekrem Orbay1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahisi Kliniği

Mikroskopik polianjitis (MPA), küçük damarları tutan, granülomatöz inflamasyonsuz bir nekrotizan vaskülit türüdür. Çoğu MPA böbrek ve akciğer tutulumuyla seyreder. Bu yazıda, progresif öksürük, dispne, renal yetmezlik bulgularıyla prezente olan renopulmoner sendromlu olgu nedeniyle perinükleer antinötrofil stoplazmik antikor (p-ANCA) mikroskopik polianjitisin özellikleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, mikroskopik polianjitis, p-ANCA, pnömoni; reno-pulmoner sendrom.

Tuğba Arslan Küçük, Sevda Şener Cömert, Serap Diktaş Tahtasakal, Şener Küçük, Ekrem Orbay. A Case of Microscopic Polyangiitis. SCIE. 2016; 27(1): 83-87

Corresponding Author: Tuğba Arslan Küçük, Türkiye
LookUs & Online Makale