E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Heterotopik ossifikasyon ve tedavi yaklaşımı
Heterotopic ossification and treatment approach
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.52533   2012; 23 - 1 | Sayfalar 49 - 55

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Glioblastome multiformede tedavi seçenekleri ve yaşam sürelerine etkileri
Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme
Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Engin Düz, Bayram Çırak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26818   2012; 23 - 1 | Sayfalar 25 - 29

3.
Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06978   2016; 27 - 1 | Sayfalar 21 - 28

DERLEME
4.
Tüberkülozun radyolojik manifestasyonları için yeni kavramlar
New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis
Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İlyas Yolbaş, Ersin Şükrü Erden
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.64325   2011; 22 - 2 | Sayfalar 102 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Duktal karsinoma in situ
Ductal carcinoma in situ
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.57442   2013; 24 - 2 | Sayfalar 130 - 135

6.
Metastatik kemik tümörlerine yaklaşım
Management of metastatic bone tumors
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.82787   2011; 22 - 1 | Sayfalar 49 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu
Health tourism situation in Turkey
Salih Haluk Özsarı, Özlem Karatana
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335   2013; 24 - 2 | Sayfalar 136 - 144

OLGU SUNUMU
8.
Ölümcül dozda demir zehirlenmesi: Olgu sunumu
Iron poisoning in lethal dose: Case report
İbrahim Cansaran Tanıdır, İbrahim Şilfeler, Yeşim Acar, Alper Kaçar, Fugen Pekün
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.32559   2012; 23 - 2 | Sayfalar 99 - 102

9.
Psödo Bartter sendromu: Bir olgu sunumu
Pseudo Bartter syndrome: A case report
Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42650   2011; 22 - 1 | Sayfalar 42 - 44

10.
Akrep sokması nedeniyle ölüm: Çocuk olgu sunumu
Death due to scorpion sting: Child case report
Ali Karakuş, Vefik Arıca, Tanju Çelik, Murat Tutanç, Cem Zeren, Seçil Günher Arıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.29292   2013; 24 - 1 | Sayfalar 50 - 53

11.
Ciddi bir tetanoz olgusunun yoğun bakımda takip ve tedavisi
Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit
Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.86547   2011; 22 - 1 | Sayfalar 45 - 48

12.
Nöroleptik Malign Sendrom
Neuroleptic Malignant Syndrome
Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.14227   2015; 26 - 1 | Sayfalar 59 - 62

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Ortopedi ve travmatoloji hastalarının bağımsızlık ve depresyon düzeylerinin hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi üzerine etkisi
The effects of independence and depression level on patients satisfaction with nursing care in orthopedic and traumatology patients
Sevgi Koç, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Esat Kıter
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.49092   2012; 23 - 3 | Sayfalar 130 - 136

14.
İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period
Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48568   2014; 25 - 1 | Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
15.
Hafif zincir miyelomu
Light chain myeloma
Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.60352   2013; 24 - 2 | Sayfalar 118 - 121

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği)
Factors in selecting a university and career among students studying in the faculty of health sciences (Kırıkkale University)
Gamze Ebru Çiftçi, Selda Fatma Bülbül, Nuray Bayar Muluk, Gülsüm Çamur Duyan, Ali Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704   2011; 22 - 3 | Sayfalar 151 - 160

OLGU SUNUMU
17.
Genç hastalarda kolon kanserinin ilk bulgusu olarak akut apandisit
Acut appendicitis as first sign of colon cancer in young patients
Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Gökçeimam
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.57070   2011; 22 - 1 | Sayfalar 38 - 41

18.
Kraniyal ve servikal dermatom tutulumlu Ramsay Hunt Sendromu olgusu
Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report
Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.76768   2012; 23 - 3 | Sayfalar 143 - 146

19.
Spinal muskuler atrofi ve gebelik: Olgu sunumu
Spinal musculer atrophy and pregnancy: Case report
Ayse Yasemin Karageyim Karşıdağ, Hasniye Çelik Acıoğlu, Fatma Kılınçoğlu, Bülent Kars, Esra Esim Büyükbayrak, Meltem Pirimoğlu, Orhan Unal, Mehmet Cem Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.83997   2012; 23 - 2 | Sayfalar 103 - 105

20.
Pamidronat infüzyonu ile tedavi edilen D vitamini zehirlenmesi
Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion
Murat Tutanç, Servet Yel, Ayfer Gözü, Aydın Ece, Mehmet Boşnak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.87587   2012; 23 - 3 | Sayfalar 158 - 160

LookUs & Online Makale