E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Heterotopik ossifikasyon ve tedavi yaklaşımı
Heterotopic ossification and treatment approach
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.52533   2012; 23 - 1 | Sayfalar 49 - 55 (17836 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Glioblastome multiformede tedavi seçenekleri ve yaşam sürelerine etkileri
Treatment options and effects of survival in glioblastoma multiforme
Ali Yılmaz, Filiz Altuğ, Engin Düz, Bayram Çırak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.26818   2012; 23 - 1 | Sayfalar 25 - 29 (6932 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Tüberkülozun radyolojik manifestasyonları için yeni kavramlar
New concepts for radiologic manifestations of tuberculosis
Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, İlyas Yolbaş, Ersin Şükrü Erden
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.64325   2011; 22 - 2 | Sayfalar 102 - 111 (6250 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Metastatik kemik tümörlerine yaklaşım
Management of metastatic bone tumors
Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.82787   2011; 22 - 1 | Sayfalar 49 - 55 (5767 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Duktal karsinoma in situ
Ductal carcinoma in situ
Şule Karabulut Gül, Ahmet Fatih Oruç, Alpaslan Mayadağlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.57442   2013; 24 - 2 | Sayfalar 130 - 135 (5733 kere görüntülendi)

6.
Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu
Health tourism situation in Turkey
Salih Haluk Özsarı, Özlem Karatana
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335   2013; 24 - 2 | Sayfalar 136 - 144 (5466 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06978   2016; 27 - 1 | Sayfalar 21 - 28 (5029 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Psödo Bartter sendromu: Bir olgu sunumu
Pseudo Bartter syndrome: A case report
Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.42650   2011; 22 - 1 | Sayfalar 42 - 44 (4214 kere görüntülendi)

9.
Ölümcül dozda demir zehirlenmesi: Olgu sunumu
Iron poisoning in lethal dose: Case report
İbrahim Cansaran Tanıdır, İbrahim Şilfeler, Yeşim Acar, Alper Kaçar, Fugen Pekün
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.32559   2012; 23 - 2 | Sayfalar 99 - 102 (4204 kere görüntülendi)

10.
Ciddi bir tetanoz olgusunun yoğun bakımda takip ve tedavisi
Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit
Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.86547   2011; 22 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (3616 kere görüntülendi)

11.
Akrep sokması nedeniyle ölüm: Çocuk olgu sunumu
Death due to scorpion sting: Child case report
Ali Karakuş, Vefik Arıca, Tanju Çelik, Murat Tutanç, Cem Zeren, Seçil Günher Arıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.29292   2013; 24 - 1 | Sayfalar 50 - 53 (3587 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Ortopedi ve travmatoloji hastalarının bağımsızlık ve depresyon düzeylerinin hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi üzerine etkisi
The effects of independence and depression level on patients satisfaction with nursing care in orthopedic and traumatology patients
Sevgi Koç, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Esat Kıter
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.49092   2012; 23 - 3 | Sayfalar 130 - 136 (3444 kere görüntülendi)

13.
Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği)
Factors in selecting a university and career among students studying in the faculty of health sciences (Kırıkkale University)
Gamze Ebru Çiftçi, Selda Fatma Bülbül, Nuray Bayar Muluk, Gülsüm Çamur Duyan, Ali Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704   2011; 22 - 3 | Sayfalar 151 - 160 (3336 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Genç hastalarda kolon kanserinin ilk bulgusu olarak akut apandisit
Acut appendicitis as first sign of colon cancer in young patients
Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Cemile Kurt, Mehmet Eser, Hüseyin Uzun, Salim Balin, Selçuk Göktaş, Mehmet Gökçeimam
doi: 10.5505/jkartaltr.2011.57070   2011; 22 - 1 | Sayfalar 38 - 41 (3228 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
İki Yıllık Periyot İçinde El-Ayak-Ağız Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children With Hand-Foot-Mouth Disease in a Two-Year Period
Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Suat Biçer, Defne Çöl, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Zerrin Yalvaç, Burcu Yüce, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/jkartaltr.2014.48568   2014; 25 - 1 | Sayfalar 34 - 38 (3180 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Hafif zincir miyelomu
Light chain myeloma
Pınar Kutlutürk Özdemir, Seydahmet Akın, Erman Özdemir, Mehmet Aliustaoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.60352   2013; 24 - 2 | Sayfalar 118 - 121 (3109 kere görüntülendi)

17.
Spinal muskuler atrofi ve gebelik: Olgu sunumu
Spinal musculer atrophy and pregnancy: Case report
Ayse Yasemin Karageyim Karşıdağ, Hasniye Çelik Acıoğlu, Fatma Kılınçoğlu, Bülent Kars, Esra Esim Büyükbayrak, Meltem Pirimoğlu, Orhan Unal, Mehmet Cem Turan
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.83997   2012; 23 - 2 | Sayfalar 103 - 105 (2993 kere görüntülendi)

18.
Pamidronat infüzyonu ile tedavi edilen D vitamini zehirlenmesi
Vitamin D entoxication treated with pamidronate infusion
Murat Tutanç, Servet Yel, Ayfer Gözü, Aydın Ece, Mehmet Boşnak
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.87587   2012; 23 - 3 | Sayfalar 158 - 160 (2921 kere görüntülendi)

19.
Kraniyal ve servikal dermatom tutulumlu Ramsay Hunt Sendromu olgusu
Ramsay Hunt Syndrome with cranial and cervical dermatomal involvement: Case report
Fazilet Hız, Dilek Bozkurt, Saffet Meral Çınar, Meltem Can
doi: 10.5505/jkartaltr.2012.76768   2012; 23 - 3 | Sayfalar 143 - 146 (2723 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Servikal disk protezi ve "peek cage" uygulaması yapılan hastalarda ağrı, özürlülük ve yaşam kalitesinin incelenmesi
Investigation of pain, disability level and quality of life in patients with cervical disc prosthesis and peek cage
Filiz Altuğ, Ali Yılmaz, Erdal Coşkun, Uğur Cavlak
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.59389   2013; 24 - 1 | Sayfalar 25 - 31 (2713 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale