E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Romatoid Artrit ve Kollagen vasküler Hastalıklarda solunum sistemi semptomu varlığında inflamatuar belirteçler farklı mıdır.?
Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms
Armağan Fatma Hazar
doi: 10.14744/scie.2018.32932  

2.
Yaşlı hastalarda akut apandisit tahmini için Alvarado skoru ve bilgisayarlı tomografi
The Alvarado score and computed tomography for predicting acute appendicitis in elderly patients
Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2018.70894  

3.
Hastane ilişkili hiponatremi gelişimi öncesinde yatan hastalara uygulanan tedavilerin etkileri
The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/scie.2018.30301  

4.
Cerrahi video içerikli platformlar ürologlar için kullanışlı ve yeterli mi?
Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist?
Utku Can, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2018.51523  

5.
Desfluran ya da sevofluran anestezisinden sonra erken postoperatif derlenmenin karşılaştırılması
Comparison of early postoperative recovery after desflurane or sevoflurane anaesthesia
Özlem Sezen, Elif Bombacı
doi: 10.14744/scie.2018.44265  

6.
Acil Servisteki Kan Transfüzyonları Ne Kadar Acil?
How Urgent are the Blood Transfusions in the Emergency Service?
Yasemin Özgür, Seydahmet Akın, Gizem Gecmez, Nazire Aladag, Ozcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2018.08370  

7.
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients
Yasemin Özgür, Murat Gücün, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Gamze Erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.26928  

8.
Pulmoner Metastazektomilerde Cerrahi Tedavi; 92 Olgu Analizi
Surgical Treatment of Pulmonary Metastasectomy; Analysis of 92 Cases
Ekin Ezgi Cesur, Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Fatma Tuğba Özlü, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.55706  

9.
İnatçı flank ağrısı olan gebelerde üreteral stent uygulanımı: Klinik deneyimlerimiz
Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience
Utku Can, Murat Tuncer, Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2018.26349  

OLGU SUNUMU
10.
Sünnette prilocain ile lokal anesteziye bağlı askorbik asit ile tedavi edilen methemoglobinemi: bir yenidoğan olgusu
Methemoglobinemia After Local Prilocain During Neonatal Circumcision And Treatment With Ascorbic Asit
Nahide Haykır, Fatma Narter, Merve Güllü, Mehmet Berk Aslan
doi: 10.14744/scie.2018.40412  

11.
Orbital komplikasyona yol açan maksiller sinüs plazmablastik lenfoması
Plasmablastic Lymphoma of the maxillary sinuse causing orbital complication
Sedat Aydın, Nazmiye Ünlü, Emine Gültürk, Hakan Avcı, Nagehan Özdemir Barışık, Begüm Başlı
doi: 10.14744/scie.2018.57966  

12.
Transplante Böbrekte Hemolitik Üremik Sendrom Gelişimi: Tifoid Ateş; Olgu Sunumu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.
Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Yasemin Kaldırım, Murat Gücün, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.19483  

LookUs & Online Makale