E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Çocuklarda anal fissürün epidemiyolojisi ve ilişkili olduğu hastalıklar
Anal fissure epidemiology and related diseases in children
Mustafa Yaşar Özdamar, Erkan Hirik
doi: 10.14744/scie.2018.84803  

2.
Amfizemi olan KOAH tanılı hastalar ev tipi noninvaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanımı konusunda daha mı uyumsuz?
Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation?
Emine Aksoy, Birsen Ocaklı
doi: 10.14744/scie.2018.86648  

3.
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diabetik Ayak Ülserleri Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers
Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer
doi: 10.14744/scie.2018.57070  

4.
Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu ameliyatı sonrası erken dönemde görme keskinliği: Düşük orta miyopi ve yüksek miyopinin karşılaştırılması
Visual acuity after small incision lenticule extraction in the early postoperative period: Low myopia versus moderate to high myopia
Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/scie.2018.69875  

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Spinal anestezide farklı boyutta enjektörlerin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.
Fatih Doğu Geyik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Eler Çevik, Necati Çıtak
doi: 10.14744/scie.2018.10820  

6.
Böbrek nakli alıcılarında malignite
Malignancy in renal transplant recipients
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
doi: 10.14744/scie.2018.46330  

7.
Romatoid Artrit ve Kollagen vasküler Hastalıklarda solunum sistemi semptomu varlığında inflamatuar belirteçler farklı mıdır.?
Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms
Armağan Fatma Hazar
doi: 10.14744/scie.2018.32932  

8.
Türk ve Mülteci Gebeler Arasındaki Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı: Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study
Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Banu Esen, Gül Karagöz, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.14744/scie.2018.66375  

9.
Metastatik Kolorektal KanserTanılı Geriatrik Grupta Kemoterapinin Malnütrisyon Üzerine Etkisi
The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer
Esat Namal
doi: 10.14744/scie.2018.63625  

10.
Hastane ilişkili hiponatremi gelişimi öncesinde yatan hastalara uygulanan tedavilerin etkileri
The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/scie.2018.30301  

11.
Cerrahi video içerikli platformlar ürologlar için kullanışlı ve yeterli mi?
Are the video surgery platforms useful and preferable for urologist?
Utku Can, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2018.51523  

12.
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients
Yasemin Özgür, Murat Gücün, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Gamze Erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.26928  

13.
İnatçı flank ağrısı olan gebelerde üreteral stent uygulanımı: Klinik deneyimlerimiz
Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience
Utku Can, Murat Tuncer, Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2018.26349  

OLGU SUNUMU
14.
Transplante Böbrekte Hemolitik Üremik Sendrom Gelişimi: Tifoid Ateş; Olgu Sunumu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.
Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Yasemin Kaldırım, Murat Gücün, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.19483  

LookUs & Online Makale