E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ameliyat öncesi ve sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik faktörler
Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with pre or post radiotherapy
Gökhan Yaprak, Özgür Ozan Şeşeogulları, Hüseyin Bilgehan Çevik, Seyit Ali Gümüştaş, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.97268  

2.
Post-menopozal Kadınlarda Hiperlipidemi ve Mamografik Meme Dansitesi
Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women
Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
doi: 10.14744/scie.2018.41736  

3.
Inflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı ilişkisi
Relationship between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease
Uğur Arslantaş, Ersin Engin Şimsek, Mustafa Bulut, Nimet Bilge Kalkan, Selçuk Pala
doi: 10.14744/scie.2018.64936  

4.
Kolorektal Anastomoz Darlıklarına Yaklaşımda Doğrular ve Yanlışlar: Ne Zaman?, Hangi Teknik?
Right and Wrong Approaches To Colorectal Anastomotic Strictures: When? Which Technique?
Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Önder Altın, Ahmet Şeker, Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2018.41636  

5.
Total kalça replasmanı sonrası kalça çıkıklarında en sık hasta kaynaklı durumlar
The most common patient-related factors in hip dislocations following total hip replacement
Tansel Mutlu, Ali Ramazan Benli
doi: 10.14744/scie.2018.96977  

6.
Yaşlı hastalarda intertrokanterik femur kırklarının parsiyel kalça protezi ve proksimal femoral çivi ile tedavi sonuçları
Treatment of intertrochanteric femur fractures in the elderly via bipolar hip arthroplasty or proximal femoral nail
Özgür Korkmaz, Yıldıray Genç
doi: 10.14744/scie.2018.76476  

OLGU SUNUMU
7.
Fungus topunun ilginç bir lokalizasyonu: Paratrakeal aspergilloma.
An interesting localization of fungus ball: Paratracheal aspergilloma.
Coşkun Doğan, Tamer Baysal, Sevda Şener Cömert, Aysegul Atalay, Elif Torun Parmaksız, Dilek Ece İlgici
doi: 10.14744/scie.2018.35744  

8.
Erlotinib kullanımına bağlı gelişen papülopüstüler erupsiyon ve mukozit olgusu
Erlotinib induced papulopustular eruption and mucositis
Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay
doi: 10.14744/scie.2018.83803  

LookUs & Online Makale