E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SCIE: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Pediyatrik anestezi uygulamalarında derlenme ajitasyonunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
The Evaluation of the Factors Affecting Emergence Agitation in Pediatric Anesthesia Practise
Gökhan Uğur, Elif Bombacı, Banu Çevik
doi: 10.14744/scie.2018.28290  

2.
Adenotonsillektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Grisel Sendromu
A Rare Complication Following Adenotonsillectomy: Grisel’s Syndrome
Niyazi Altıntoprak, Kübra Murzoğlu Altıntoprak, Furkan Keskin, Öner Çelik
doi: 10.14744/scie.2018.79188  

3.
Kolonoskopik incelemeye bağlı gelişen komplikasyonlar; Bir cerrahi kliniğinin 10 yıllık deneyimi
Complications Associated with Colonoscopic Interventions: A 10-Year Experience at a Surgery Clinic
Hacı Hasan Abuoğlu, Mehmet Gençtürk, Emre Günay, Erkan Özkan, Mehmet Onur Gül, Münip Ali Tolga Müftüoğlu
doi: 10.14744/scie.2018.30974  

4.
Prilokain Lokal Anestezisi İki Yaş Altı Çocuklarda Ne Kadar Güvenli?: Vaka Serisi
Is Prilocain Local Anesthesia Safe in Children Before Two Age?: Case Series
Merve Güllü, Nahide Haykır, Perran Boran, Gülnur Tokuç
doi: 10.14744/scie.2018.79106  

5.
Anestezi açısından perkütan nefrolitotomi: Bir referans hastanesindeki 3 yıllık deneyim
Percutaneous nephrolithotomy in anesthesia view: A 3-year experience of a referral hospital
Banu Çevik, Bilal Eryıldırım
doi: 10.14744/scie.2018.30502  

6.
Primer akciğer kanseri tanısında tek akciğer ventilasyonu ile rezeksiyon uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients undergoing resection with one lung ventilation in the diagnosis of primary lung cancer
Gülten Arslan, Banu Çevik, Çiğdem Arzum Örskıran, Fatih Doğu Geyik, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2018.30074  

7.
Adenohipofizin iğsi hücreli onkositomu: Atipik histomorfolojik özellikler ve erken rekürrens gösteren bir olgu
Spindle cell oncocytoma of the adenohypophysis: A case with atypical histomorphological features and early recurrence
Nilüfer Onak Kandemir, Banu Doğan Gün, Burak Bahadır, Şanser Gül, İlker Öz, Nagehan Özdemir Barışık
doi: 10.14744/scie.2017.29392  

8.
Keratokonuslu hastalarda intrastromal kornea halka segmentinin uzun dönem yaşam kalitesi sonuçlarının Ulusal Göz Enstitüsü-Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Testi ile değerlendirilmesi
Long-term quality of life results of intrastromal corneal ring segment in keratoconus patients by using the National Eye Institute-Refractive Error Quality of Life exam.
Ayşegül Penbe, Işıl Kutlutürk Karagöz, Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü Sarı
doi: 10.14744/scie.2018.29491  

LookUs & Online Makale